Tools of a High Impact Entrepreneur
Free
Tools of a High Impact Entrepreneur

Tools of a High Impact Entrepreneur

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Life Sciences Hub Wales

The Chris McGuigan Hub

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Tools of a High Impact Entrepreneur

The Life Sciences Hub Wales new Entrepreneur in Residence Programme will host a series of 3 Entrepreneur Enabler Clinics at the Hub in Cardiff. The clinics will be small, interactive groups and challenging sessions, led by our experienced Entrepreneur in Residence, Julie Booth. The clinics will be a perfect antidote for the sometimes lonely entrepreneurial world and for those high impact entrepreneurs hungry to learn and adapt, forever pushing to be the best they can be.

As part of our new Entrepreneur in Residence Programme, we’d like to invite you join the third clinic in the series: Tools of a High Impact Entrepreneur.

As part of this clinic you’ll learn:

  • How to use small tools for a high impact strategy.
  • Find the jewels in the crown, tools that do work, tried and tested in the real world by our EiR.
  • Tools to help solve your problems and meet your challenges, get you to market quicker and accelerate your growth.

There will be a chance to exchange thoughts, experiences and share successes & challenges informally over coffee & lunch.

To keep a good pace and to be highly relevant to all participants numbers will be limited. Registration is required.Offer Entrepreneur Effaith Uchel

Bydd Rhaglen Entrepreneur Preswyl newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cynnal cyfres o 3 Chlinig Galluogi Entrepreneuriaeth yng Nghaerdydd. Bydd y clinigau ar ffurf grwpiau bach, rhyngweithiol a sesiynau heriol, a arweinir gan ein Hentrepreneur Preswyl profiadol, Julie Booth. Byddant yn donig perffaith i’r byd entrepreneuraidd sy’n gallu bod yn unig ac i’r entrepreneuriaid effaith uchel hynny sy’n awyddus i ddysgu ac addasu, gan wthio’n gyson i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

Yn rhan o’n Rhaglen Entrepreneur Preswyl newydd, hoffem eich gwahodd i ymuno â’r trydydd clinig yn y gyfres: Offer Entrepreneur Effaith Uchel.

Yn rhan o’r clinig hwn, byddwch yn dysgu:

  • Sut i ddefnyddio offer bach ar gyfer strategaeth effaith uchel.
  • Dod o hyd i’r offer sy’n gweithio, a brofwyd yn y byd go iawn gan ein Hentrepreneur Preswyl.
  • Offer i helpu i ddatrys eich problemau a mynd i’r afael â’ch heriau, eich galluogi i gyrraedd y farchnad yn gyflymach a chyflymu eich twf.

Bydd cyfle i gyfnewid meddyliau a phrofiadau a rhannu llwyddiannau a heriau yn anffurfiol dros goffi a chinio.

Er mwyn cynnal cyflymder da a bod yn dra pherthnasol i bob cyfranogwr, bydd y niferoedd yn gyfyngedig. Rhaid cofrestru.

Share with friends

Date and Time

Location

Life Sciences Hub Wales

The Chris McGuigan Hub

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved