Free

Trafnidiaeth Cymru/Transport for Wales, Aberystwyth

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gwesty'r Marine/Marine Hotel

49-52 Marine Terrace

Aberystwyth

SY23 2BX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol i glywed eich barn fel rhan o’r ymgynghoriad ar y Wasanaeth Trên Cymru â’r Gororau a Metro. Rhestrir dyddiadau a lleoliadau’r digwyddiadau hyn isod. Dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly cofrestrwch i gael lle yn y digwyddiad drwy glicio ar y ddolen cywir isod

Cofrestru o 10am ymlaen. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 10.30 ac yn dod i ben am 1pm


We are holding a series of regional events to seek your views as part of our public consultation on the Wales and Borders Rail Service and Metro. The dates and venues of these events are below. Spaces are limited, so please register your place at the event by clicking the links alongside each event.

Registration from 10am. The event starts at 10.30 and finishes by 1pm

Share with friends

Date and Time

Location

Gwesty'r Marine/Marine Hotel

49-52 Marine Terrace

Aberystwyth

SY23 2BX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved