Free

Trafnidiaeth Cymru/Transport for Wales, Caerfyrddin/Carmarthen

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gwesty'r Ivy Bush/Ivy Bush Royal Hotel

11 Spilman Street

Carmarthen

SA31 1LG

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol i glywed eich barn fel rhan o’r ymgynghoriad ar y Wasanaeth Trên Cymru â’r Gororau a Metro. Rhestrir dyddiadau a lleoliadau’r digwyddiadau hyn isod. Dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly cofrestrwch i gael lle yn y digwyddiad drwy glicio ar y ddolen cywir isod

Cofrestru o 9.30 ymlaen. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 10am ac yn dod i ben am 12.30pm

We are holding a series of regional events to seek your views as part of our public consultation on the Wales and Borders Rail Service and Metro. The dates and venues of these events are below. Spaces are limited, so please register your place at the event by clicking the links alongside each event.

Registration from 9.30. The event starts at 10am and finishes by 12.30pm.

Share with friends

Date and Time

Location

Gwesty'r Ivy Bush/Ivy Bush Royal Hotel

11 Spilman Street

Carmarthen

SA31 1LG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved