Event Information

Location

Location

Cymoedd y De / South Wales Valleys

South Wales Valleys

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Ydych chi'n byw yng Nghymoedd y De? Beth yw eich dymuniadau chi ar gyfer eich dyfodol? Beth sydd ei angen arnoch i helpu eich ardal, eich cymuned a’r bobl o’ch cwmpas? Mae tasglu'r Cymoedd, sef grŵp o Weinidogion a chynghorwyr arbenigol, am wrando arnoch a chlywed eich barn.

Mae nifer o ddigwyddiadau o gwmpas y cymoedd - dewisiwch eich dyddiad/lleoliad wrth gofrestru. Os nad oes manylion o'r man cyfarfod ar eich tocyn byddwn ni'n cysylltu ȃ chi i gadarnhau o flaen llaw.

Os hoffech chi lleisio'ch barn neu gofyn cwetiwn i'r tasglu, danfonwch eich sylwadau at trafodycymoedd@cymru.gsi.gov.uk.

Nodwch eich dewis iaith (Cymraeg/Saesneg) wrth cofrestru os gwelwch yn dda.

**Byddwn yn recordio sain a thynnu lluniau yn ystod y sesiwn**

Do you live in the South Wales Valleys? What do you want for your future? What do you need to support your area; your community and the people around you? The valleys taskforce – Ministers working with expert advisors – want to listen to you and your views.

This event is your chance to voice your views about your life and the area you live in to the taskforce.

There are many events around the valleys - choose your date/location as you register. If there isn't a venue noted on your ticket, we will contact you to confirm ahead of the event.

If you would like to voice your view or ask a question please send your comments to talkvalleys@wales.gsi.gov.uk.

Please note if you have a language preference (Welsh/English).

**We will be audio recording and taking photos at the session**

Share with friends

Location

Cymoedd y De / South Wales Valleys

South Wales Valleys

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved