Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dove Workshop

Roman Road

Neath

SA10 9LW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Ydych chi'n byw yng Nghastell Nedd? Beth yw eich dymuniadau chi ar gyfer eich dyfodol? Beth sydd ei angen arnoch i helpu eich ardal, eich cymuned a’r bobl o’ch cwmpas?

Do you live in Neath? What do you want for your future? What do you need to support your area; your community and the people around you?


Mae tasglu'r Cymoedd, sef grŵp o Weinidogion a chynghorwyr arbenigol, am wrando arnoch a chlywed eich barn.

Mae'r digwyddiad yn cyfle ichi lleisio'ch barn am eich bywyd a'ch cymuned gyda aelodau'r tasglu.

Os hoffech chi mynegi eich barn neu gofyn cwetiwn i'r tasglu, danfonwch eich sylwadau at trafodycymoedd@cymru.gsi.gov.uk. Byddwn hefyd yn cymryd sylwadau ar y noson.

Nodwch eich dewis iaith (Cymraeg/Saesneg) wrth cofrestru os gwelwch yn dda.

**Byddwn yn recordio sain a thynnu lluniau yn ystod y sesiwn**

The valleys taskforce – Ministers working with expert advisors – want to listen to you and your views.

This event is your chance to voice your views about your life and the area you live with members of the taskforce.

If you would like to voice your view or ask a question please send your comments to talkvalleys@wales.gsi.gov.uk. We'll also be taking comments on the night.

Please note if you have a language preference (Welsh/English).

**We will be audio recording and taking photos at the session**

Share with friends

Date and Time

Location

Dove Workshop

Roman Road

Neath

SA10 9LW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved