Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ebbw Vale Institute

Ebbw Vale

NP23 6DP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

"Have you heard about the plan for the valleys ‘Our Valleys, Our Future’? Come and tell us what you think! Come and tell us about what is happening in your area and how the plan can work for you"

The valleys taskforce – Ministers working with expert advisors – want to listen to you and your views.

This event is your chance to voice your views about your life and the area you live with members of the taskforce.

If you would like to voice your view or ask a question please send your comments to talkvalleys@wales.gsi.gov.uk. We'll also be taking comments on the night.

Read our plan: Our Valleys, Our Future

Please note if you have a language preference (Welsh/English).

**We will be audio recording and taking photos at the session**Dewch i roi eich barn i ni!

Dewch i son am yr hyn sy'n digwydd yn eich ardal a sut y gall y cynllun weithio i chi"

Mae tasglu'r Cymoedd, sef grŵp o weinidogion a chynghorwyr arbenigol,eisiau gwrando a chlywed eich barn.

Mae'r digwyddiad yn gyfle i chi lleisio'ch barn am eich bywyd a'ch cymuned.

Os hoffech chi fynegi eich barn neu ofyn cwestiwn i'r tasglu, danfonwch eich sylwadau at trafodycymoedd@cymru.gsi.gov.uk

Byddwn hefyd yn cymryd sylwadau ar y noson.

Ddarllen ein cynllun: Ein Cymoedd, Ein Dyfodol

Nodwch eich dewis iaith (Cymraeg/Saesneg) wrth gofrestru os gwelwch yn dda.

**Byddwn yn recordio sain a thynnu lluniau yn ystod y sesiwn**

Share with friends

Date and Time

Location

Ebbw Vale Institute

Ebbw Vale

NP23 6DP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved