Free

Trans awareness training sessions open to all healthcare workers

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Education Centre, Cefn Coed Hospital

Cefn Coed Hospital

Seminar Room A

Cockett

SA2 0GH

United Kingdom

View Map

Event description
Trans awareness training sessions open to all healthcare workers

About this Event

Pam ydyn ni’n rhedeg y sesiwn ymwybyddiaeth?

Mae pobl draws yn wynebu heriau penodol wrth ddefnyddio gwasanaethau ac yn y gweithle. Bydd y sesiwn hyfforddiant yma yn codi eich ymwybyddiaeth o’r heriau yma ac yn edrych ar ffyrdd ymarferol i wneud eich sefydliad yn gynhwysol i weithwyr a defnyddwyr gwasanaeth traws.

Beth fydd y cynnwys?

Mae’r sesiwn yn ganllaw cyflym sy’n trafod hunaniaeth rhywedd a therminoleg. Dyluniwyd er mwyn helpu mynychwyr ennill dealltwriaeth sylfaenol o iaith a hunaniaeth. Mae hyn yn cynnwys:

• Beth yw profiad bywyd person traws ym Mhrydain heddiw?

• Hunaniaeth rhywedd a mynegiant rhywedd

• Ymarfer terminoleg

• Adnabod a thaclo trawsffobia

• Defnyddio rhagenwau ac iaith niwtral o ran rhywedd

• Gair i gall

Bydd sesiynau ymwybyddiaeth traws yn cymryd lle ar y dyddiadau canlynol. Mae'r sesiwn yn agored i bob un sydd yn gweithio mewn gofal iechyd.

Pwy all ddod?

Pob aelod staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Ble gaiff ei gynnal?

Dydd Gwener, 6 Chwefror 2020

1.30 y.p. – 3.30 y.p.

Ystafell Seminar A, Canolfan Addysg, Ysbyty Cefn Coed

---------------------------------------------------------------------------

Why are we running this awareness training?

Trans people face specific challenges in the workplace and accessing services. This training session will raise your awareness of these challenges and looks at practical ways to make our organisation inclusive for trans employees and service users.

What will it cover?

The session is a whistle stop guide of gender identity and terminology. It is designed to help delegates gain a basic understanding of language and identity. This includes:

• Trans in Britain, what’s the current lived experience?

• Gender identity and gender expression

• Terminology Exercise

• Identifying and tackling Transphobia

• Using pronouns and gender neutral language

• Top Tips

Who can attend?

All Swansea Bay University Health Board staff.

Please register via Eventbrite

Where will it be held?

Seminar Room A, Cefn Coed Hospital

Share with friends

Date and Time

Location

Education Centre, Cefn Coed Hospital

Cefn Coed Hospital

Seminar Room A

Cockett

SA2 0GH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved