Transport Innovation Network South Wales

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Liberty Stadium

Plasmarl

Swansea

SA1 2FA

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Connecting Communities in Wales

The Community Transport Association is holding a series Autumn events for our Transport Innovation Networks which bring together stakeholders interested in accessible and inclusive transport. Attendees can be community transport operators, third sector organisations, Local Authorities, Job Centre Plus, Health Boards, Ambulance service and more - this would be a good forum for those focused on socially necessary transport. The network is part of the Connecting Communities in Wales project and attendees will:-

  • Get an update on the Connecting Communities in Wales project

  • Hear from Transport for Wales on their Strategy for Bus Transport in Wales

  • Get the Top Ten Tips for successful Funding Applications from WCVA

There will also be a great opportunity to network during lunchCysylltu Cymunedau yng Nghymru

Mae'r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau yn ystod yr hydref ar gyfer ein Rhwydweithiau Arloesi Cludiant, sy'n dwyn ynghyd randdeiliaid sydd â diddordeb mewn cludiant hygyrch a chynhwysol. Gall y sawl sydd am fynychu fod yn weithredwyr cludiant cymunedol, sefydliadau trydydd sector, Awdurdodau Lleol, gweithwyr y Ganolfan Byd Gwaith, Byrddau Iechyd, gwasanaeth Ambiwlans a mwy – byddai hwn yn fforwm gwych i'r rhai sy'n canolbwyntio ar gludiant sy'n hanfodol yn gymdeithasol. Mae'r rhwydwaith yn rhan o'r prosiect Cysylltu Cymunedau yng Nghymru a bydd y sawl sy'n bresennol yn:-

  • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect Cysylltu Cymunedau yng Nghymru
  • Clywed gan Trafnidiaeth Cymru am ei Strategaeth ar gyfer Trafnidiaeth Bysiau yng Nghymru.
  • Cael Deg Awgrym Defnyddiol ar gyfer sicrhau ceisiadau llwyddiannus am gyllid gan WCVA

Bydd hefyd gyfle gwych i rwydweithio dros ginio

Date and Time

Location

Liberty Stadium

Plasmarl

Swansea

SA1 2FA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved