Trawma ac Ymlyniadau / Trauma and Attachment

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Y Pafiliwn / The Pavilion

Maes Sioe Sir Benfro / Pembrokeshire County Showground

Hwlffordd / Haverfordwest

Pembrokeshire

SA62 4BW

United Kingdom

View Map

Event description
Trawma ac Ymlyniadau - Cwricwlwm i Gymru / Trauma and Attachment - Curriculum for Wales

About this event

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi cyfle i'r cynrychiolwyr feithrin dealltwriaeth o effaith trawma ac ymlyniadau cynradd gwael. Bydd y cynrychiolwyr yn cael cyfle i fyfyrio a thrafod trwy gydol y dydd, gan eu galluogi i archwilio'r hyn y maent wedi'i ddysgu yng nghyd-destun y Cwricwlwm i Gymru a nodweddion y pedwar diben.

This training will provide delegates with the opportunity to gain an understanding of the impact of poor primary attachments and trauma. Delegates will be given opportunities for reflection and discussion through the day enabling them to examine their learning in the context of Curriculum for Wales and the characteristics of the four purposes.

Date and time

Location

Y Pafiliwn / The Pavilion

Maes Sioe Sir Benfro / Pembrokeshire County Showground

Hwlffordd / Haverfordwest

Pembrokeshire

SA62 4BW

United Kingdom

View Map

Organiser ERW

Organiser of Trawma ac Ymlyniadau / Trauma and Attachment

Mae ERW yn gynghrair o 4 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.

ERW is an alliance of 4 local authorities governed by a legally constituted joint committee. Its aim is to implement the agreed regional strategy and business plan to support school improvement.

 

Save This Event

Event Saved