Trawma as Ymlyniadau/ Trauma and Attachment

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Ysgol Bro Teifi

Llandysul

Llandysul

SA44 4JL

United Kingdom

View Map

Event description
TRAWMA ac YMLYNIADAU - Cwricwlwm i Gymru / Trauma and Attachment -Curriculum for Wales

About this event

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi cyfle i'r cynrychiolwyr feithrin dealltwriaeth o effaith trawma ac ymlyniadau cynradd gwael. Bydd y cynrychiolwyr yn cael cyfle i fyfyrio a thrafod trwy gydol y dydd, gan eu galluogi i archwilio'r hyn y maent wedi'i ddysgu yng nghyd-destun y Cwricwlwm i Gymru a nodweddion y pedwar diben.

This training will provide delegates with the opportunity to gain an understanding of the impact of poor primary attachments and trauma. Delegates will be given opportunities for reflection and discussion through the day enabling them to examine their learning in the context of Curriculum for Wales and the characteristics of the four purposes.

Date and time

Location

Ysgol Bro Teifi

Llandysul

Llandysul

SA44 4JL

United Kingdom

View Map

Organiser Eastern Hub

Organiser of Trawma as Ymlyniadau/ Trauma and Attachment

Save This Event

Event Saved