Trawma - Trauma
Sold Out
Trawma - Trauma

Trawma - Trauma

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Beaufort Park Hotel

Mold Rd

Buckley

CH7 6RQ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Deall plant sydd wedi'u heffeithio gan drawma datblygiadol a gweithio gyda hwy gan Jane Evans

Bydd hyfforddiant Jane Evans yn archwilio sut y mae trawma cynnar yn llywio tyfiant a datblygiad ymennydd a chorff plentyn, a'r effaith gaiff hyn ar ei allu i:

 • Ganolbwyntio ac ymlacio
 • Cynnal a chadw perthnasau ystyrlon
 • Mwynhau iechyd a lles emosiynol
 • Bod aga argraff gadarnhaol ohono'i hunan
 • Lleihau ymddygiad cymhleth a heriol
 • Teimlo chwilfrydedd a llawenydd
 • Gallu ymroi i ddysgu a chofio'r hyn a ddysgwyd

Dyddiadau a Lleoliadau

08.02.2017 Beaufort Park Hotel, Mold

**************************************************************************************************************************

Understanding and Working with Children Impacted by Developmental Trauma - Jane Evans

Jane Evans’ training will enable an exploration of how early trauma shapes the growth and development of a child’s brain and body, and the impact this has on their ability to:

 • Concentrate and relax
 • Form and sustain meaningful relationships
 • Enjoy good mental and physical well-being
 • Have a positive sense of themselves
 • Reduce complex and challenging behaviours
 • Accessing curiosity and joy
 • Be able to commit to and retain learning

Dates and Venues

08.02.2017 Beaufort Park Hotel, Mold

Share with friends

Date and Time

Location

Beaufort Park Hotel

Mold Rd

Buckley

CH7 6RQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved