Free

Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Neuadd Tymbl

Heol-Y-Neuadd

Tymbl

Llanelli

SA14 7DJ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi lansio’n ffurfiol ei ymarfer ymgysylltu a gwrando dan arweiniad clinigwyr sy’n gofyn i drigolion lleol a rhanddeiliaid beth yn union y maent eisiau o wasanaethau’r GIG yn y dyfodol.

Bydd ‘Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol’ yn gyfle i bobl i ddweud eu dweud ar sut maen nhw am weld gwasanaethau’n gwella ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Bydd yr ymarfer yn rhedeg o 22 Mehefin tan 15 Medi 2017, a dyma’r cam cyntaf mewn cynllun tymor hyw ar gyfer newid.

Teimlwn ei bod yn gwbl hanfodol ein bod yn gweithio law yn llaw â’n cymunedau lleol er mwyn newid ein gwasanaethau iechyd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Yr unig ffordd y byddwn yn medru darparu’r math o ofal a chefnogaeth sy’n diwallu anghenion pob un aelod o’n poblogaeth – yn awr ac yn y dyfodol – yw trwy gyd-weithio, i ddadlau ac i drafod ac yna penderfynu ar y cyd ar sut i wella pethau yn y bôn.

Byddwn yn cynnal gweithdy ar ffurf Sgwrs Fawr gyda rhanddeiliaid ym mhob sir er mwyn trafod y materion sy’n ymwneud â ‘Thrawsnewid Gwasanaethau Clinigol’ yn fanylach.

Share with friends

Date and Time

Location

Neuadd Tymbl

Heol-Y-Neuadd

Tymbl

Llanelli

SA14 7DJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved