£3

Tri Chopa, Saith Maen (taith cerdded) / Three Summits, Seven Stones (walk)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Craig-y-Nos Country Park

Heol Aberhonddu / Brecon Road

Pen-y-cae

Cwm Tawe / Swansea Valley

SA9 1GL

United Kingdom

Friends Who Are Going
Event description

Description

[scroll down for English]

Archwiliad o dreftadaeth naturiol a diwylliannol Cribarth gyda Dilys Harlow o’r Chymdeithas Parc Bannau Brycheiniog (yn Saesneg) – y teitl yn cyfeirio at y tri o gopaon y mynydd a’r Saith Maen, nodwedd archeolegol eithriadol. Dringo Cribarth drwy ei ysgwydd gogledd-ddwyrain, draw i bob un o’r 3 chopa yna allan i weithfeydd pydron a’r rhes gerrig, gan ddychwelyd trwy Bwll yr Cawr a llwybr troed i’r parc gwledig.

Cychwyn: Parc Gwledig Craig-y-nos (AO cyf. grid SN 840155) SA9 1GL

Pellter: 5km / 3 milltir

Amser: 3 awr

Cyfanswm y dringo: 230m / 750tr

Gradd: Cymedrol

Aelodau o’r GPBB mynd am ddim

Cŵn: mae croeso i gwn os ydynt yn ymddwyn yn dda ac ar dennyn byr

I gael mwy wybodaeth am hyn ac eraill yn cerdded yng Ngŵyl Geoparc 2017, clicwch yma.

Er bydd y daith hon yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg, os oes digon o alw, yna gallwn gynnig yn y Gymraeg hefyd.


ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS:

An exploration of Cribarth’s natural and cultural heritage with Dilys Harlow of the Brecon Beacons Park Society (in English) – the title refers to the three summits of the mountain and Saith Maen, an outstanding archaeological feature. Up Cribarth via NE shoulder, along to all 3 summits then out to rottenstone workings and the stone row, returning via Pwll yr Cawr and footpath to the country park.

Start: Craig-y-nos Country Park (OS grid ref SN 840155) SA9 1GL

Distance: 5km / 3 miles

Tim: 3 hours

Ascent: 230m / 750ft

Grade: Moderate

BBPS members go free

Dogs: well-behaved dogs on short leads welcome

For more information on this and other walks in the Geopark Festival 2017, click here.

Share with friends

Date and Time

Location

Craig-y-Nos Country Park

Heol Aberhonddu / Brecon Road

Pen-y-cae

Cwm Tawe / Swansea Valley

SA9 1GL

United Kingdom

Save This Event

Event Saved