Sold Out

Trin Data a Modelu yn CA2

Sales Have Ended

Registrations are closed
Diolch am gofrestru! Bydd angen i chi ddod a gliniadur (nid iPad neu dabled) gyda chi i'r digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn gwybod eich manylion mewngofnodi Hwb.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan TGCh Conwy, Ysgol Aberconwy

Ysgol Aberconwy

Morfa Dr.

Cowny

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going

Sales Have Ended

Registrations are closed
Diolch am gofrestru! Bydd angen i chi ddod a gliniadur (nid iPad neu dabled) gyda chi i'r digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn gwybod eich manylion mewngofnodi Hwb.
Event description

Description

Mae'r cwrs hwn ar gyfer athrawon CA2 sy'n awyddus i ddysgu am dasgau trin data o modelu yn defnyddio rhaglenni Microsoft Excel a J2Data. Bydd pob gweithgaredd yn cael ei gysylltu â lefelau'r cwricwlwm cenedlaethol a'r grwp oedran addas er mwyn sicrhau fod gan athrawon ddealltwriaeth o'r hyn sy'n ddisgwyliedig yn y dosbarth.

Amlinelliad y diwrnod:

Excel:

  • Creu taenlen

  • Fformatio syml

  • Fformiwlau syml

J2Data

  • Creu cronfa ddata canghennog

  • Creu cronfa ddata gyda amrywiaeth o feysydd i gofnodi a threfnu data

  • Deall a chwblhau ymholiadau


Mae'n hanfodol eich bod yn dod a gliniadur gyda chi i'r cwrs -ni fydd iPad neu dabled yn addas. Sicrhewch eich bod yn gwybod eich manylion mewngofnodi Hwb. Mae eich manylion ar gael gan yr unigolyn sydd â hawliau gweinyddol Hwb yn eich ysgol - fel arfer y cyd-lynydd digidol neu'r pennaeth. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r manylion ebostiwch enw'r ysgol, rhif DfES yr ysgol a'r rhif ffôn i hwb@wales.gsi.gov.uk .

Os ydych wedi cofrestru ond methu mynychu ebostiwch clarkeg@hwbmail.net er mwyn i ni gael cynnig eich lle i rywun arall.

Ni fyddwn yn darparu cinio.

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan TGCh Conwy, Ysgol Aberconwy

Ysgol Aberconwy

Morfa Dr.

Cowny

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved