Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Trustee Network Meeting ~ Rhwydwaith Ymddiriedolwyr

CGGSG / CAVS

Thursday, 16 November 2017 from 10:00 to 12:00 (GMT)

Trustee Network Meeting ~ Rhwydwaith Ymddiriedolwyr

Ticket Information

Type End Quantity
Trustee Network Meeting 15 Nov 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Trustee Network Meeting ~ Rhwydwaith Ymddiriedolwyr

Event Details

Mae’r Rhwydwaith hyn ar gyfer unrhyw un sy’n gwirfoddoli fel Ymddiriedolwr ar hyn o bryd neu sy’n awyddus i ddod yn Ymddiriedolwr. Lle anffurfiol i drafod materion, profiadau a rhannu arfer gorau. Cyfle i gyfarfod pobl debyg sy’n gwirfoddoli yn y 3ydd sector er mwyn gwneud gwahaniaeth i grwpiau a mudiadau ledled Sir Gaerfyrddin.

  • Rydym yn treialu fformat newydd am y cyfarfodydd i gynnwys Siaradwr a slot Sylw ar eich cymdeithas.

  • Rydym yn gwahodd lan hyd 3 Ymddiriedolwyr sydd â diddordeb I fwcio slot o 5 munud i arddangos eu cymdeithas.

Agenda:

Cyfrifoldebau cyfreithiol Ymddiriedolwr
Tracy Davies 
Clay Shaw Butler 
Cyfrifwyr Siartredig ac Ymgynghorwyr Busnes
www.clayshawbutler.com

Sylw ar eich? cymdeithas

 

Mae croeso cynnes yn eich aros.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Jackie.dorrian@cavs.org.uk neu clare.pilborough@cavs.org.uk ffôn: 01267 245 555

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This network is for anyone who currently volunteers as a Trustee or those that are interested in becoming a Trustee. An informal place to discuss issues, experiences and share best practice. Meet like-minded people volunteering in the 3rd sector making a difference to groups and organisations throughout Carmarthenshire.

  • We are trialling a new format for the meetings to feature a Speaker and a Spotlight on your organisation slot.

  • We are inviting up to 3 interested Trustees to book a 5 minute slot to showcase their organisation.

Agenda:

The legal responsibilities of a Trustee
Tracy Davies
Clay Shaw Butler
Chartered Accountants and Business Consultants
www.clayshawbutler.com

Spotlight on your? organisation

A warm welcome awaits you.

More information contact: jackie.dorrian@cavs.org.uk or clare.pilborough@cavs.org.uk  Tel: 01267 245 555

Do you have questions about Trustee Network Meeting ~ Rhwydwaith Ymddiriedolwyr? Contact CGGSG / CAVS

Save This Event

Event Saved

When & Where


C A V S / C G G S G - The Mount/ Y Mwnt
18 Queen Street/18 Heol y Frenhines
SA31 1JT Carmarthen/Caerfyrddin
United Kingdom

Thursday, 16 November 2017 from 10:00 to 12:00 (GMT)


  Add to my calendar
Trustee Network Meeting ~ Rhwydwaith Ymddiriedolwyr
Things to do in Carmarthen/Caerfyrddin Networking Charities & Causes

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.