Free

Trustee Network ~ Rhwydwaith Ymddiriedolwyr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

C A V S / C G G S G - The Mount/ Y Mwnt

18 Queen Street/18 Heol y Frenhines

Carmarthen/Caerfyrddin

SA31 1JT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae’r Rhwydwaith hyn ar gyfer unrhyw un sy’n gwirfoddoli fel Ymddiriedolwr ar hyn o bryd neu sy’n awyddus i ddod yn Ymddiriedolwr. Lle anffurfiol i drafod materion, profiadau a rhannu arfer gorau. Cyfle i gyfarfod pobl debyg sy’n gwirfoddoli yn y 3ydd sector er mwyn gwneud gwahaniaeth i grwpiau a mudiadau ledled Sir Gaerfyrddin.

Siaradwraig Gwadd :Esther Price - Busnes Cymdeithasol Cymru

Sylw ar eich cymdeithas – Rydym yn gwahodd lan hyd 3 Ymddiriedolwyr sydd â diddordeb I fwcio slot o 5 munud i arddangos eu cymdeithas.

Mae croeso cynnes yn eich aros.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Jackie.dorrian@cavs.org.uk neu clare.pilborough@cavs.org.uk ffôn: 01267 245 555

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This network is for anyone who currently volunteers as a Trustee or those that are interested in becoming a Trustee. An informal place to discuss issues, experiences and share best practice. Meet like-minded people volunteering in the 3rd sector making a difference to groups and organisations throughout Carmarthenshire.

Guest Speaker :Esther Price - Social Business Wales

Spotlight on your organisation: – We are inviting interested Trustees to book a 5 minute slot to showcase their organisation.

A warm welcome awaits you.

More information contact: jackie.dorrian@cavs.org.uk or clare.pilborough@cavs.org.uk Tel: 01267 245 555

Share with friends

Date and Time

Location

C A V S / C G G S G - The Mount/ Y Mwnt

18 Queen Street/18 Heol y Frenhines

Carmarthen/Caerfyrddin

SA31 1JT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved