£9.21 – £11.37

Two Indians - Striking the Empire Back

Actions and Detail Panel

From £9.21

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
An international exchange with / rhyngweithiol rhyngwladol gyda Dovie Thompson & Peter Chand

About this Event

Two Indians – Striking the Empire Back

Dovie Thomason & Peter Chand

Beyond the Border & Festival at the Edge

Provocative (adjective) Causing annoyance, anger, or another strong reaction, especially deliberately. Origin Late Middle English from Old French ‘called forth, challenged’.

Beyond the Border and Festival at the Edge join forces for their first interactive, internationally exchanging online event, as Dovie Thomason & Peter Chand share a revealing storytelling journey.

Imagine yourself at a storytelling festival, eavesdropping on two respected cultural Storytellers’ deepest private discussions. You might hear a familiar tale in a new way, or new tales which unsettle you, hear more questions than answers, and streams of consciousness as expansive as any conquering Imperial power.

“In our experience, the world of storytelling can often freeze Indigenous tales through a fixed Western lens, narrowly focused on cultural assumptions - by collectors, folklorists, anthropologists, and occasionally by storytellers too.

By combining deep-rooted stories with open conversation and a mix of healthy humour, we will explore the dangers of this single narrative, along with what is often unseen in the post-colonial fog.”

Alongside sharing stunning stories, The Two Indians will explore insights into the grounding of visiting within their communities, and its relationship to the modern craft of storytelling. Looking beyond performance, these storytellers will reflect on ways in which stories offer so much more than just a moment of escape.

This online co-commission is a partnership between Beyond the Border and Festival at the Edge- two of the UK’s most longstanding storytelling festivals. Be part of its online premiere ahead of planned future extended on-stage performances.

Dovie Thomason is a Storyteller of Indigenous ancestry and has almost 40 years of experience in public telling. Her family comes from Western Plains and Scot Traveller homelands. She lives in the United States. https://www.doviethomasonstoryteller.com/

Peter Chand is a British - born Indian Storyteller of almost 20 years of experience. His family come from Punjab, North India and he lives in England. https://www.peterchand.com

Zoom interactive experience £10 per house/ screen access.

£8 YouTube ticket per house / screen access.

BSL Supported

Live captions in English

___________________________________________________________________________________

Two Indians – Striking the Empire Back

Dovie Thomason a Peter Chand

Beyond the Border & Festival at the Edge

Profoclyd (bôn y f. fl + lyd, -llyd] a. Yn profocio, cellweirus, yn goglais chwilfrydedd.

Mae Beyond the Border yn ymuno am eu digwyddiad cyfnewid rhyngweithiol rhyngwladol ar-lein cyntaf, wrth i Dovie Thomason a Peter Chand rannu taith chwedleua ddadlennol.

Dychmygwch eich hun mewn gŵyl chwedleua, yn clustfeinio ar drafodaethau preifat dyfnaf dau o chwedleuwyr diwylliannol uchel eu parch. Gallech glywed stori gyfarwydd mewn ffordd newydd, neu straeon newydd sy’n eich anesmwytho, clywed mwy o gwestiynau nac o atebion, a ffrydiau o ymwybyddiaeth mor eang ag unrhyw rym ymerodrol concweriol.

“Yn ein profiad ni, gall byd chwedleua yn aml rewi straeon cynhenid drwy lens gorllewinol disymud, gyda ffocws cul ar dybiaethau diwylliannol – gan gasglwyr, chwedleuwyr gwerin, anthropolegwyr ac weithiau gan chwedleuwyr hefyd.

Drwy gyfuno straeon gyda gwreiddiau dwfn â sgwrs agored a chymysgedd o hiwmor iach, byddwn yn ymchwilio peryglon yr un naratif yma ynghyd â’r hyn sy’n aml yn anweledig yn y niwl ôl-drefedigaethol.”

Ynghyd â rhannu straeon hynod, bydd Two Indians yn ymchwilio dirnadaeth ar ymweld o fewn eu cymunedau a pherthynas hynny gyda chrefft fodern chwedleua. Gan edrych tu hwnt i berfformiad, bydd y chwedleuwyr hyn yn ystyried ffyrdd y mae straeon yn cynnig cymaint mwy nag ennyd o ddihangfa.

Mae’r cyd-gomisiwn ar-lein hwn yn bartneriaeth rhwng Beyond the Border a Festival at the Edge – dwy o wyliau chwedleua hynaf Prydain. Ymunwch i fod yn rhan o’r perfformiad cyntaf ar-lein cyn perfformiadau estynedig ar lwyfan sydd ar y gweill ar gyfer y dyfodol.

Mae Dovie Thomason yn chwedleuwraig o dras cynhenid ac mae ganddi bron 40 mlynedd o brofiad mewn chwedleua cyhoeddus. Daw ei theulu o ardaloedd y Gwastadoedd Gorllewinol a’r Teithwyr Albanaidd. Mae’n byw yn yr Unol Daleithiau. https://www.doviethomasonstoryteller.com/

Mae Peter Chand yn chwedleuwr o dras Indiaidd a anwyd ym Mhrydain. Daw ei deulu o’r Punjab, gogledd India ac mae’n byw yn Lloegr. https://www.peterchand.com

Profiad rhyngweithiol £10 fesul mynediad cartref/sgrin.

YouTube £8 tocynnau - mynediad cartref/sgrin.

Cefnogir gan BSL

Capsiynau byw yn Saesneg

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved