Free

Tyfu yw'r Nod - Going for Growth

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

LD2 3SY

Pafiliwn Rhyngwladol, Maes y Sioe, LD2 3SY - International Pavilion, Royal Welsh Showground, LD2 3SY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Datblygu eich busnes bwyd i gyrraedd marchnadoedd newydd!

 • Data diwydiant diweddaraf y farchnad
 • Eglurhad o'r hyn mae prynwyr eisiau
 • Archwilio gwahanol lwybrau i'r farchnad
 • Agenda Tyfu Canolbarth Cymru
 • Gweithdy digwyddiadau masnach
 • Straeon gan gynhyrchwyr bwyd
 • Taith rithwir o Ganolfan Bwyd Cymru
 • Sesiynau unigol gydag arbenigwyr y diwydiant
 • Rhwydweithio gyda busnesau bwyd eraill

Y siaradwyr sydd wedi eu cadarnhau hyd yma yw:

William Watkins, Radnor Hills
Rachel Knight, Kantar Worldpanel
Scott Davies, Hilltop Honey
Kathryn Jones (Cyfarwyddwy Gwerthiant), Bwydydd Castell Howell
Rhodri Griffiths – Prif Swyddog Rhanbarthol, Llywodraeth Cymru


Developing your food business to reach new markets!

 • Latest industry market data
 • What are retail buyers looking for?
 • Exploring different routes to market
 • Growing Mid Wales agenda
 • Trade events workshop
 • Food producers share their story
 • Food Centre Wales virtual tour
 • 1-2-1 sessions with industry experts
 • Network with other food businesses

Speakers confirmed so far:-

William Watkins, Radnor Hills
Rachel Knight, Kantar Worldpanel
Scott Davies, Hilltop Honey
Kathryn Jones (Sales Director), Castell Howell Foods
Rhodri Griffiths, Chief Regional Officer Welsh Government


Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government


Defnydd Data

Mae eich data chi yn bwysig i ni. Byddwn yn cadw eich manylion yn ddiogel yn unol a pholisiau preifatrwydd Arloesi Bwyd Cymru, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Powys a Cywain. Ariennir y digwyddiad yma thrwy gyllideb Llywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a defnyddir data ar gyfer pwrpasau monitro yn unig.

Data Use

Your data is important to us. We will keep your data secure in line with the privacy policies of Food Innovation Wales, Ceredigion County Council, Powys County Council and Cywain. This event is funded by Welsh Government through the European Regional Development Fund and information will be used for monitoring purposes only.

Share with friends

Date and Time

Location

LD2 3SY

Pafiliwn Rhyngwladol, Maes y Sioe, LD2 3SY - International Pavilion, Royal Welsh Showground, LD2 3SY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved