Free

Tyfu yw'r Nod - Going for Growth

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

LD2 3SY

Pafiliwn Rhyngwladol, Maes y Sioe, LD2 3SY - International Pavilion, Royal Welsh Showground, LD2 3SY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Datblygu eich busnes bwyd i gyrraedd marchnadoedd newydd!

Developing your food business to reach new markets!


 • Data diwydiant diweddaraf y farchnad
 • Eglurhad o'r hyn mae prynwyr eisiau
 • Archwilio gwahanol lwybrau i'r farchnad
 • Agenda Tyfu Canolbarth Cymru
 • Gweithdy allforio
 • Straeon gan gynhyrchwyr bwyd
 • Taith rithwir o Ganolfan Bwyd Cymru
 • Sesiynau unigol gydag arbenigwyr y diwydiant
 • Rhwydweithio gyda busnesau bwyd eraill

Mi fydd mwy o fanylion am yr agenda a’r siaradwyr yn cael eu rhannu cyn hir.


 • Latest industry market data
 • Buyers explain what they are looking for
 • Exploring different routes to market
 • Growing Mid Wales agenda
 • Export workshop
 • Food producers share their story
 • Food Centre Wales virtual tour
 • 1-2-1 sessions with industry experts
 • Network with other food businesses

Fuller details about the agenda and speakers will be shared shortly


Defnydd Data

Mae eich data chi yn bwysig i ni. Byddwn yn cadw eich manylion yn ddiogel yn unol a pholisiau preifatrwydd Arloesi Bwyd Cymru, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Powys a Cywain. Ariennir y digwyddiad yma thrwy gyllideb Llywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a defnyddir data ar gyfer pwrpasau monitro yn unig.

Data Use

Your data is important to us. We will keep your data secure in line with the privacy policies of Food Innovation Wales, Ceredigion County Council, Powys County Council and Cywain. This event is funded by Welsh Government through the European Regional Development Fund and information will be used for monitoring purposes only.

Share with friends

Date and Time

Location

LD2 3SY

Pafiliwn Rhyngwladol, Maes y Sioe, LD2 3SY - International Pavilion, Royal Welsh Showground, LD2 3SY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved