£26 – £35

Tymhorau yn yr Ardd - Hydref | Seasons in the Garden - Autumn

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Dewch i fwynhau bore ym mhrydferthwch gerddi Sain Ffagan yn dysgu mwy am yr hyn sydd i'w wneud yn yr ardd y tymor hwn. Bydd dangosiadau ymarferol a chyfle i ystwytho eich bysedd gwyrdd eich hun gyda rhai tasgau tymhorol.

Cofiwch wisgo dillad addas i’r awyr agored a dod â phâr o fenig garddio os oes gennych rai. Byddwn yn darparu offer a lluniaeth ysgafn. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio – gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio.

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r Brif Fynedfa wrth gyrraedd am 10am.

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Hygyrchedd: Gallai'r cwrs hwn fod yn anaddas i bobl â phroblemau symudedd oherwydd lleoliad y gweithgareddau yn y gerddi. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, neu anabl.

Addas i oed:18+

Come and spend a morning in the inspirational setting of St Fagans Gardens learning more about what to do in your garden at this time of year. There’ll be practical demonstrations and a chance to get hands on yourself with some seasonal tasks.

Remember to wear weatherproof outdoor clothes and bring a pair of gardening gloves if you have them. Hand tools and light refreshments will be provided. The price of this course includes parking – meet your tutor at the Main Entrance to receive your parking pass at 10am.

Use postcode CF5 6XB for satnav All tickets for this event must be purchased in advance.

Language: Some of our staff speak Welsh, some are learning and others speak English only. Keep an eye out for the Iaith Gwaith lanyards to see who’s who. If you’re learning Welsh, give it a go!

Accessibility: This course may be unsuitable for those with mobility issues due to the location of the activities in the gardens. Please contact us before booking to discuss any concerns via email to events@museumwales.ac.uk

Concession eligibility: Unwaged, over 60s, anyone in full-time education with NUS card, disabled people.

Suitable age: 18+

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved