Free

Understanding and Supporting Learners with ADHD - Powys Schools

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Interactive and full of practical strategies. Yn rhyngweithiol ac yn llawn strategaethau ymarferol.

About this event

This training session will be facilitated by The ADHD Foundation which is the largest provider of training in ADHD and neurodevelopmental conditions for professionals in the UK.

The course is interactive, full of practical strategies and informed by up to date research.

Cynhelir y sesiwn hyfforddi hon gan y Sefydliad ADHD – y darparwr mwyaf o hyfforddiant ym maes Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd ac anhwylderau niwroddatblygiadol ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y DU.

Mae’r cwrs hwn yn rhyngweithiol, yn llawn o strategaethau ymarferol ac mae wedi ei seilio ar yr ymchwil ddiweddaraf.


		Understanding and Supporting Learners with ADHD - Powys Schools image
Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organizer Powys County Council - Additional Learning Needs Transformation

Organizer of Understanding and Supporting Learners with ADHD - Powys Schools

Save This Event

Event Saved