Free

Understanding the Afon Ddu: Environmental Training for Gorge Walking Groups

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Afon Ddu carpark, SH 774664

Dolgarrog

Trefriw

LL27 0JZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

We will be holding the next in the series of environmental workshops on Wednesday 11th April 2018 at the Afon Ddu, Dolgarrog. This half day session will focus on the unique gorge environment encountered whilst gorge walking and how to ensure your groups get the best out of the day within the special environment of the Afon Ddu.
The workshop will include
discussions around the importance of protected sites, how to ensure minimal impact whilst leading groups, using the gorge walking code of conduct and flora species identification in the field. With contributions from gorge environment experts within NRW.

Accredited as 0.5 CPD points by the Mountain Training Association.

This will be a wet activity workshop, please bring your own PPE.


FREE workshop (half day)
(Places are limited, booking essential)
Date: Wednesday 11th April 2018
Time: 10.30 am
Where: Afon Ddu carpark, SH 774664


Contact chartergroup@snowdonia-active.com if you have a query or call 07900500588 in the event of bad weather. Please ensure you book as places are limited.

These workshops are funded by NRW, SNPA, the BMC, Mountain Training Cymru and the Clwydian Range and Dee Valley AONB.

______________________________

Byddwn yn cynnal y nesaf yn y gyfres o weithgareddau amgylcheddol ar ddydd Mercher 11 Ebrill 2018, yn Afon Ddu, Dolgarrog. Bydd y sesiwn hanner diwrnod hwn yn canolbwyntio ar yr amgylchedd unigryw a welir wrth gerdded mewn ceunentydd a sut i sicrhau fod eich grwpiau yn elwa’n llawn o’r diwrnod o fewn amgylchedd arbennig Afon Ddu.

Bydd y gweithdy yn cynnwys trafodaethau ynghylch pwysigrwydd safleoedd gwarchodedig, sut i leihau effeithiau cymaint ag y gallwch chi wrth arwain grwpiau, defnyddio’r cod ymddwyn cerdded mewn ceunentydd a nodi rhywogaethau fflora yn y maes. Ceir cyfraniadau gan arbenigwyr ar amgylcheddau ceunentydd o Gyfoeth Naturiol Cymru.


Achredir â 0.5 pwynt DPP gan y Gymdeithas Hyfforddiant Mynydda.

Bydd hwn yn weithdy gweithgaredd gwlyb; dewch â’ch PPE eich hun.

Gweithdy AM DDIM (hanner diwrnod)

(Nifer cyfyngedig o lefydd, rhaid archebu)

Dyddiad: Dydd Mercher 11 Ebrill 2018

Amser: 10.30 yb

Ble: Maes parcio Afon Ddu, SH 774664


E-bostiwch chartergroup@snowdonia-active.com os oes gennych chi ymholiad. Cofiwch archebu lle oherwydd cynigir nifer cyfyngedig o lefydd.


Ariennir y gweithdai hyn gan CNC, APCE, Cyngor Mynydda Prydain, Hyfforddiant Mynydd Cymru ac AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Share with friends

Date and Time

Location

Afon Ddu carpark, SH 774664

Dolgarrog

Trefriw

LL27 0JZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved