Free

Multiple Dates

Uni Hall Netflix Nights | Nosweithiau Netflix Neuadd y Brifysgol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University Hall

University Hall Lounge

Cardiff

CF23 5YB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Fancying watching something on the big screen? Well come along to the Residence Life Netflix nights! You can come along with a blanket and some snacks and watch shows on the big screen of Lounge at University Hall.

Please do not wear pyjamas at the request of Residences staff but comfy clothing and blankets are recommended!

Sign up and we’ll see you there!

Teimlo fel gwylio rhywbeth ar y sgrîn fawr? Dewch i nosweithiau Netflix Bywyd Preswyl! Gallwch ddod â blanced a rhai byrbrydau a gwylio sioeau ar sgrîn fawr y Lolfa yn Neuadd y Brifysgol.

Mae staff y preswylfeydd yn gofyn i chi beidio â gwisgo pyjamas ond argymhellir dillad cyfforddus a blancedi!

Cofrestrwch ac fe welwn ni chi yno!

Share with friends

Location

University Hall

University Hall Lounge

Cardiff

CF23 5YB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved