Sold Out

Unlocking the Asylum Project Launch/Lansiad Prosiect Datgloi’r Seilam

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Denbighshire Archives/Archifdy Sir Ddinbych

The Old Gaol/yr Hen Garchar

46 Clwyd Street/46 Stryd Clwyd

Ruthin/Rhuthun, LL15 1HP

Event description

Description

Join Denbighshire Archives for the project launch of ‘Unlocking the Asylum’.

Come and learn more about the North Wales Hospital Archive the largest hospital collection held at Denbighshire Archives, and the aims of this important project. The evening will feature a talk by Dr Pamela Michael who will explore the subject of using work as a form of therapy. This event will give you the opportunity to view some records from the North Wales Hospital Archive, look at some fascinating objects held by Denbigh Museum, learn more about the project, and meet the project staff who will be on hand to answer any questions. Only disabled parking is available on-site. The event is free but booking is required.

Ymunwch ag Archifau Sir Ddinbych ar gyfer lansiad prosiect ‘Datgloi’r Seilam’.

Dewch i ddysgu mwy am Archif Ysbyty Gogledd Cymru, y casgliad ysbyty mwyaf i’w gadw yn Archifau Sir Ddinbych, ac amcanion y prosiect pwysig hwn. Bydd y noson yn cynnwys sgwrs gan Dr Pamela Michael a fydd yn archwilio’r pwnc o ddefnyddio gwaith fel math o therapi. Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi’r cyfle i chi weld rhai o gofnodion Archif Ysbyty Gogledd Cymru, edrych ar rai o wrthrychau diddorol Amgueddfa Dinbych, dysgu mwy am y prosiect a chyfarfod staff y prosiect a fydd ar gael i ateb unrhyw gwestiynau. Parcio anabl yn unig sydd ar gael ar y safle. Mae’r digwyddiad am ddim ond mae angen archebu lle.

Tags

Date and Time

Location

Denbighshire Archives/Archifdy Sir Ddinbych

The Old Gaol/yr Hen Garchar

46 Clwyd Street/46 Stryd Clwyd

Ruthin/Rhuthun, LL15 1HP

Save This Event

Event Saved