URBANA GEMENSKAPER
Free
URBANA GEMENSKAPER

URBANA GEMENSKAPER

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Ystads Teater

Sjömansgatan 13

Ystad, Sweden

View Map

Event description

Description

Seminariet handlar om en önskan att stödja och utveckla nya gemenskaper. Det handlar om medborgarengagemang, om att involvera invånarna i stadens utveckling. Men också om att urbana gemenskaper kan bidra till en minskad segregering där människor kan känna ökad samhörighet med varandra, något som bidrar till en social och hållbarutveckling.

Ett av fyra seminarier arrangerade av Form/Design Center med stöd av Kultur Skåne.
Vad händer i Skåne, hur kan vi tillsammans bidra till en bra livsmiljö och hur kan vi ta tillvara kunskaper och engagemang från praktiker, forskare och de som bor och verkar i vår region?

I samtalet under förmiddagen som leds av Lars Mogensen deltar:

Caroline Tandefelt
, miljövetare och en av initiativtagarna till Gatukraft Lindängen som via de boende arbetar med att utveckla sin närmiljö.

Christer Malmström
, professor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet och driver samtidigt egen verksamhet - Malmström och Edström i Göteborg. Just nu bland annat med bostadsprojektet Viva, om framtidens boende.

Ewa Westermark, är arkitekt och senior projektledare på Gehl Arkitekter i Köpenhamn med ansvar för olika urbana stadsutvecklingsprojekt. Gehl Arkitekter har just avslutat en nordisk studie om nya urbana gemenskaper.

Magnus Johansson
, lektor i Miljövetenskap, Malmö högskola och verksamhetsledare för Mistar Urban Futures plattform i Malmö med fokus på social hållbarhet.

Eftermiddagen leds av Caroline Dahl, verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium och kommer att handla om HUR och där vi i mindre grupper diskuterar hur man konkret kan arbeta för urbana gemenskaper? Vi kommer förbereda några exempel som underlag för diskussionerna men ser gärna att ni tar med projekt där ni själva är engagerade.

I SAMVERKAN MED
Mistra Urban Futures, Tankesmedjan Movium, Mötesplats Social Innovation och Ystads kommun.

TACK TILL
Centrum för fastighetsföretagande, Kommunförbundet Skåne, Skånskt bostadsnätverk, och Sveriges Arkitekter.

Dagen är kostnadsfri, men om du anmäler dig och sedan inte dyker upp tar vi ut en avgift om 300 kr.

Share with friends
Date and Time
Location

Ystads Teater

Sjömansgatan 13

Ystad, Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved