Free

Variety - Performance Project/Variety - Prosiect Perfformio

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

New Theatre

Park Place

Cardiff

CF10 3LN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Are you aged 14 - 25 and interested in performing?

Would you like to take the stage at the New Theatre this summer?

Variety is a performance project bringing young actors, musicians, dancers, performers, writers and theatre makers from all over Cardiff together to create a new and vibrant show on one of Cardiff’s oldest stages.

Led by award winning director James Williams, you will be working with professionals from the New Theatre, Arts Active, Community Music Wales, Citrus Arts and Literature Wales over 1 week of intensive rehearsals to create an experimental and extraordinary show.

Whether you are interested in performing music, dance, acting, circus or writing Variety will give you the opportunity to share your skills and learn new ones, celebrating with an evening of performance on the main stage of the New Theatre.

Participation is free - commitment is essential - join us for the week from 31st July to 5th August for a fast paced week with industry professionals.

There are also opportunities for shadowing backstage roles in the creation of Variety

Stage Management - Producing - Stage Direction - Choreography - Technical

Some of these roles may involve extra hours for advance planning. If you are interested in getting involved behind the scenes then please sign up and we will be in touch.

Variety - Prosiect Perfformio – Dewch yn Rhan Ohono!

Ydych chi rhwng 14 a 25 oed ac yn ymddiddori mewn perfformio?

Hoffech chi ddod i lwyfan y New Theatre yn yr haf?

Prosiect perfformio yw Variety sy’n dod ag actorion, cerddorion, dawnswyr, perfformwyr, awduron a gwneuthurwyr theatr o bob cwr o Gaerdydd at ei gilydd i greu sioe newydd fywiog ar un o lwyfannau hynaf Caerdydd.

Dan arweiniad y cyfarwyddwr arobryn James Williams, byddwch yn gweithio gyda phobol broffesiynol o’r New Theatre, Actifyddion Artistig, Cerdd Gymunedol Cymru, Citrus Arts a Llenyddiaeth Cymru dros wythnos o ymarferion trylwyr i greu sioe arbrofol a hynod.

Pa un a ydych chi’n ymddiddori mewn perfformio cerddoriaeth, dawns, actio, syrcas ynteu sgrifennu, bydd Variety yn rhoi cyfle i chi rannu eich sgiliau a dysgu sgiliau newydd, a dathlu mewn noson o berfformio ar brif lwyfan y New Theatre.

Mae cymryd rhan am ddim – ymroddiad yn hanfodol – dewch aton ni am wythnos o 31ain Gorffennaf tan 5ed Awst i wythnos ar wib gyda phobol broffesiynol.

Mae yna gyfleoedd hefyd i gysgodi rolau’r tu ôl i’r llwyfan wrth y gwaith o greu Variety

Rheoli Llwyfan - Cynhyrchu - Cyfarwyddo Llwyfan - Coreograffi – Technegol

Efallai y bydd rhai o’r rolau hyn yn golygu oriau dros ben i gynllunio ymlaen llaw. Os ydych yn ymddiddori yn sut mae’n gweithio’r tu ôl i’r llenni ymgofrestrwch a byddwn mewn cysylltiad â chi!Share with friends

Date and Time

Location

New Theatre

Park Place

Cardiff

CF10 3LN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved