Vinstbegränsningar i välfärdssektorn – en rättsvetenskaplig analys

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Stockholm School of Economics

Bertil Ohlins gata 5

Room Ragnar

Stockholm County 11350

Se karta

Event description

Beskrivning

Vinstbegränsningar i välfärdssektorn – en rättsvetenskaplig analys

Center for Business Law vid Handelshögskolan i Stockholm arrangerar den 6 februari 2018 ett seminarium under rubriken Vinstbegränsningar i välfärdssektorn – en rättsvetenskaplig analys. Vid seminariet kommer att diskuteras och analyseras de förslag till lagändringar och tillkommande lagstiftning om bl.a. vinsttak som aktualiseras av Reepalu-utredningen (SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden).

Karin Åhman, Erik Olsson och Lars Henriksson inleder med en analys av lagrådsremissen, vilken du kan hitta HÄR.

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av de rättsliga konsekvenserna som kommer att följa av förslagen och huruvida det från rättslig synpunkt finns begränsningar i möjligheten att genomföra förslagen.

Seminariet är kostnadsfritt.

Välkomna!

Center for Business Law
Lars Henriksson, professor i rättsvetenskapFrequently asked questions

How can I contact the organizer with any questions?
Contact Hanna Morian, hanna.morian@hhs.se
+46 8 736 9170.

Do I need to check-in when I arrive at the event?
Yes. We ask that all participants register when you arrive at the event. Simply give your name to one of the check-in attendants at the event.

Can I cancel my registration?
Yes. Please send us an email at hanna.morian@hhs.se. We appreciate if you cancel at least 12 hours before the event, so that we can invite those who are on the waiting list.

What happens if I haven't cancelled and I don't turn up at the event?
We do not charge a "no-show fee". However, if you are frequently absent without previous cancellation, we reserve the right to transfer you to the waiting list if you register for an event that becomes fully-booked. To avoid this risk, please cancel your registration if you cannot attend an event.

Can I transfer my ticket to someone else?
Yes. If you are able, we appreciate if you update your registration, and enter the correct name and contact information. (See the next question.)

Can I update my registration details?
Yes. Please send us a message to hanna.morian@hhs.se.

The name of the person registered does not match the one to participate. Is it okay?
Yes. You can correct this information when you check in at the event. Or you can correct the name in advance. (See the previous question.)

Do I need to bring a printed ticket to the event?
No. Just say your name when you check in.

Tid

Plats

Stockholm School of Economics

Bertil Ohlins gata 5

Room Ragnar

Stockholm County 11350

Se karta

Spara detta event

Event Saved