Free

Virtual AGMs - The West Wales Governance Conference

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
CCB Rhithwir - Y Cynhadledd Llywodraethu Gorllewin Cymru

About this Event

CAVO, PAVS and CAVS invite you to a series of free lunchtime webinars around Governance.

Virtual AGMs - Monday 26th 12.00 - 1.30 pm

Mair Rigby from WCVA will talk you through good practise points for running a virtual AGM.

For more information about the other webinars through the week please go to:

https://www.cavo.org.uk/event/the-west-wales-governance-conference/

------------------------------------------------------------------------------------------

Mae CAVO, PAVS a CAVS yn eich gwahodd i gyfres o weminarau amser cinio am ddim am Llywodraethu.

CCB Rhithwir - Dydd Llun 26ain 12.00yp - 1.30yp

Bydd Mair Rigby o WCVA yn eich tywys trwy bwyntiau arfer da ar gyfer rhedeg CCB rhithwir.

Am fwy o wybodaeth am y sesiynau eraill trwy'r wythnos ewch i:

https://www.cavo.org.uk/cy/event/y-cynhadledd-llywodraethu-gorllewin-cymru/


		Virtual AGMs - The West Wales Governance Conference image
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved