Virtual Applicant Event - Tourism, Hospitality & Events @ Cardiff Met

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Virtual Applicant Event - Tourism, Hospitality & Events @ Cardiff Met

About this event

We'd love for you to join us at the Virtual Applicant Event for Tourism, Hospitality & Events @ Cardiff Met.

Date: Wednesday 5 May

Time: 14:00

What to expect

  • Welcome & introduction
  • Live Presentation: Course Overview
  • Live Chat | Q&A Session
  • Links to additional resources
  • Opportunity to speak to Student Ambassadors

Once registered you will be sent further details on how to access the event.

Now is the time to think of some questions you'd like to ask and please submit them during registration.

We are looking forward to seeing you soon!

______________________________________________________________________________________________________

Byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â ni yn y Digwyddiad Ymgeisydd Rhithwir ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau Ym Met Caerdydd.

Dyddiad: Dydd Mercher 5 Mai

Amser: 14:00

Beth i ddisgwyl:

  • Croeso a Chyflwyniad
  • Cyflwyniad Byw: Trosolwg o'r Cwrs
  • Sgwrs Byw | Sesiwn Holi ac Ateb
  • Cysylltiadau ag adnoddau ychwanegol
  • Cyfle i siarad a Llysgenhadon Myfyrwyr

Ar ôl cofrestru, byddwch yn cael rhagor o fanylion am sut i fynd i’r digwyddiad.

Nawr yw’r amser i feddwl am gwestiynnau i ofyn ac mae yna gyfle i ddanfon nhw yn ystod cofrestru.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan!

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved