Sold Out

Visioning the New Realities

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Following on from our Doing Digital, Thinking Digital event at Pinewood in 2016, Creative Cardiff and BAFTA Cymru invite you to Visioning the New Realities; a discussion on the integration of virtual reality into the creative sectors.

We are keen to bring the VR community together and plan to shine a light on all of the interesting and innovative work happening in Cardiff and the city region and assessing what the creative tech cluster looks like in this geographical area.

We are delighted to be welcoming keynote speaker Greg Furbur, VR Director, REWIND.

There will also be the opportunity to hear a series of lightning talks from individuals, agencies and organisations based in Wales engaging in interesting VR projects in their current work.

  • David Massey - Welsh National Opera

  • Robin Moore - BBC

  • Glenn Hapgood - Orchard

  • John Culling - Cardiff University

  • Beth Meade - Wales Millennium Centre

  • Mark Johnson - Immerse UK

  • Paul Osbaldeston - Welsh Government

We’ll have a marketplace for small group demonstrations – if you’d like to bring some tech to share, please drop us a line.

Visioning the New Realities will take place on Thursday, 16 November from 9am until 1pm at Wales Millennium Centre and is supported by Cardiff Digital Cultures Network.

If you have any accessibility requirements for this event please email creativecardiff@cardiff.ac.uk.


Yn dilyn ein digwyddiad Gwneud yn Ddigidol, Meddwl yn Ddigidol yn Pinewood yn 2016, hoffai Caerdydd Creadigol a BAFTA Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad Visioning the New Realities; trafodaeth ynglŷn ag integreiddio rhith-wirionedd i'r sectorau creadigol.

Rydym yn awyddus i ddod â'r gymuned rhith-wirionedd ynghyd ac yn bwriadu amlygu'r holl waith diddorol ac arloesol sy'n digwydd yng Nghaerdydd a'r ddinas-ranbarth, ynghyd ag asesu'r clwstwr technoleg greadigol yn yr ardal ddaearyddol hon.

Rydym wrth ein bodd i groesawu Greg Furbur

Bydd cyfle hefyd i glywed cyfres o gyflwyniadau byr gan unigolion, asiantaethau a sefydliadau a leolir yng Nghymru sy'n cymryd rhan mewn prosiectau rhith-wirionedd diddorol yn eu gwaith presennol.

Bydd gennym farchnad ar gyfer arddangosiadau gan grwpiau bach – os hoffech ddod â thechnoleg i'w rhannu , cysylltwch â ni.

Cynhelir Visioning the New Realities ddydd Iau, 16 Tachwedd rhwng 9am a 1pm yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig ar gyfer mynediad i'r digwyddiad hwn, anfonwch neges ebost at creativecardiff@caerdydd.ac.uk.

Date and Time

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved