Free

Volunteering Wales Surgery (Conwy) - 12th FEBRUARY 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

LL29 7TG

CVSC

7 Rhiw Rd

Colwyn Bay

LL29 7TG

United Kingdom

View Map

Event description
Volunteering Wales website surgery for Conwy based organizations. Wednesday 12th February 2020

About this Event

Volunteering Wales is the one stop shop for volunteering opportunities in Wales. Recently, the website has had a major upgrade to a brand new platform. We are organising these surgeries to better equip organisations on how to make the best out of the website.

Would you like the tools on how to use the new platform? Come along to these one to one surgery sessions for advice and guidance on how to register your organisation, promote your volunteering opportunities and manage your volunteers on this brand new digital platform.

Please choose your preferred one hour time slot in the ticket selection for the 12th February 2020.

Gwefan Gwirfoddoli Cymru yw'r siop un stop ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli yng Nghymru. Yn ddiweddar, mae'r wefan wedi cael uwchraddiad mawr i blatfform newydd sbon. Rydym yn trefnu'r meddygfeydd hyn i arfogi sefydliadau yn well ar sut i wneud y gorau o'r wefan.

Hoffech gwybodaeth ar sut i ddefnyddio'r wefan newydd? Dewch draw i'r sesiynau un i un hyn i gael cyngor ac arweiniad ar sut i gofrestru'ch mudiad, hyrwyddo'ch cyfleoedd gwirfoddoli a rheoli'ch gwirfoddolwyr drwy'r platfform digidol newydd sbon hwn.

Dewiswch slot amser 1 awr o'ch dewis ar gyfer dydd Mawrth y 12fed Chwefror 2020.

Share with friends

Date and Time

Location

LL29 7TG

CVSC

7 Rhiw Rd

Colwyn Bay

LL29 7TG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved