Volvo 2022 World Triathlon Para Series Swansea

Volvo 2022 World Triathlon Para Series Swansea

Actions and Detail Panel

Free

Location

The Prince of Wales Dock

Kings Road

Swansea

SA1 8EW

United Kingdom

View map

The Volvo World Para Triathlon Series takes place in Swansea on the 6th of August and we need you to help make it another memorable year!

About this event

Swansea will host Britain’s first-ever standalone World Triathlon Para Series event and will see the world’s best paratriathletes head to south Wales on Saturday 6 August 2022. The Prince of Wales Dock will welcome disabled triathletes of all levels, with the cycle and run taking place on the surrounding roads.

Delivered for the first-time this year, the event will take place in Swansea each year through to the Paris 2024 Paralympic Games and be delivered by British Triathlon in collaboration with UK Sport, World Triathlon, Welsh Triathlon, the Welsh Government, and Swansea City Council in what will be a first for the national governing body.

We have begun the shift allocation for event volunteers. However we still encourage people to sign up. We will accept volunteers up until the 5th August.

Mae’r ‘World Para Triathlon Series’ yn cymryd lle yn Abertawe ar 6ed o Fis Awst, ac mae angen eich cymorth arnom i greu digwyddiad bythgofiadwy

Amdano’r Digwyddiad

Fydd athletwyr anabledd orau’r byd yn dychwelyd ar Abertawe ar ddydd Sadwrn, 6ed o fis Awst 2022 wrth i Abertawe gynnal digwyddiad ‘World Para Triathlon Series’, y tro cyntaf erioed i’r digwyddiad gael ei gynnal wrth ei hun. Fydd doc Frenhines Cymru yn groesawi triathletwyr o bob safon, efo’r heolydd lleol yn cynnal agweddau seiclo a rhedeg.

Yn cael i gynnal am y tro cyntaf eleni, fydd y digwyddiad yn dychwelyd i Abertawe trwy 2023 a 2024, trwy dan y Gemau Para-lympaidd Ym Mharis. Mae’r digwyddiad yn brosiect rhwng Triathlon Prydain, UK Sport, World Triathlon, Triathlon Cymru. Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Abertawe.

Rydym wedi dechrau neilltuo shifft ar gyfer gwirfoddolwyr digwyddiadau. Fodd bynnag, rydym yn dal i annog pobl i gofrestru. Byddwn yn derbyn gwirfoddolwyr hyd at 5ed Awst.

Share with friends

Save This Event

Event Saved