Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Wales Africa Awards / Gwobrau Cymru Affrica

Hub Cymru Africa

Monday, 29 January 2018 from 15:00 to 19:00 (GMT)

Wales Africa Awards / Gwobrau Cymru Affrica

Ticket Information

Type End Quantity
Wales Africa Awards / Gwobrau Cymru Affrica 18 Jan 2018 Free  

Share Wales Africa Awards / Gwobrau Cymru Affrica

Event Details

CYMRAEG ISOD

 

The Wales Africa Awards; celebrating the Wales Africa and Fair Trade communities in Wales

Are you, or people you know, running an amazing project?

 

Along with our partners join us to celebrate the huge contribution individuals, community groups and small charities in Wales make towards achieving the Sustainable Development Goals. We want to celebrate the growing development sector in Wales and highlight some of the amazing achievements we’ve seen and heard about over the last few years.

We are looking for outstanding projects or initiatives that are helping to make life better for communities in Africa or are raising awareness of these issues in Wales.

 

Your stories matter!

We want to hear your story and the difference you have made to the lives of people you have worked with. You can nominate your own group or the work of another group you have been really impressed by. You can nominate, or be nominated for, more than one category. Final decisions on awards will be made by an independent group of experts in development from both inside and outside Wales.

You don’t have to be a Hub Cymru Africa grant recipient to qualify. We’d love to hear from groups we haven’t been able to fund yet! We’re looking for inspiring examples under the following 10 categories;  

 

Award Categories:

 • Youth Leadership Award
 • Innovation Award
 • Sustainability Award
 • Partnership Award
 • Inclusion Award
 • Shoestring Award
 • Fundraising Award
 • Communications Award
 • Campaigns Award
 • Overall Impact in Wales or Africa 

A full agenda and speakers will follow soon.

--------------

Applications and nominations will close at 23:59 on Monday December 4th 2017

To download an application form, please go to http://www.hubcymruafrica.wales/hub/awards.html or contact us at enquiries@hubcymruafrica.org.uk for more information. 

 


 

Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yng Nghymru

 

Ydych chi, neu rhywun rydych chi'n eu hadnabod, yn rhedeg prosiect anhygoel?

Hoffwn eich gwahood a chydnabod, gyda’n partneriaid, y cyfraniad enfawr y mae unigolion, grwpiau cymunedol ac elusennau bach yng Nghymru yn ei wneud tuag at gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Rydym eisiau dathlu'r sector datblygu sy’n tyfu yng Nghymru, a thynnu sylw at rai o'r llwyddiannau anhygoel rydym wedi eu gweld a'u clywed dros y blynyddoedd diwethaf.

.

Rydym yn chwilio am brosiectau neu fentrau rhagorol sy'n helpu i wneud bywyd yn well i gymunedau yn Affrica, neu sy'n codi ymwybyddiaeth am y materion hyn yng Nghymru.

 

Mae eich straeon yn bwysig!

Rydym eisiau clywed eich stori a'r gwahaniaeth rydych chi wedi ei wneud i fywydau pobl rydych chi wedi gweithio â nhw. Gallwch enwebu eich grŵp eich hun, neu waith grŵp arall sydd wedi creu argraff arnoch. Gallwch enwebu, neu gael eich enwebu, ar gyfer mwy nag un categori. Bydd y penderfyniadau terfynol am y gwobrau yn cael eu gwneud gan grŵp annibynnol o arbenigwyr ar ddatblygu o du mewn a thu allan i Gymru.

 

Does dim rhaid i chi fod yn derbyn grant gan Hub Cymru Africa i fod yn gymwys. Hoffem glywed gan grwpiau nad ydym wedi gallu eu hariannu eto! Rydym yn chwilio am enghreifftiau ysbrydoledig sydd yn disgyn o dan y 10 categori canlynol;

 

Categorïau’r Gwobrau:

 • Gwobr Arweinyddiaeth Ieuenctid
 • Gwobr Arloes
 • Gwobr Cynaliadwyedd
 • Gwobr Partneriaeth
 • Gwobr Cynhwysiant
 • Gwobr Cyllideb Geiniog a Dimai
 • Gwobr Codi Arian
 • Gwobr Cyfathrebu
 • Gwobr Ymgyrchoedd
 • Effaith Gyffredinol yng Nghymru neu yn Affrica

Bydd agenda lawn a manylion siaradwyr yn dilyn yn fuan.

--------------

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ac enwebiadau ydy 23:59 ar ddydd Llun, 4 Rhagfyr 2017.

I lawrlwytho ffurflen gais, ewch i http://www.hubcymruafrica.cymru/hub/gwobrau.html neu anfonwch e-bost at enquiries@hubcymruafrica.org.uk am ragor o wybodaeth.

Do you have questions about Wales Africa Awards / Gwobrau Cymru Affrica? Contact Hub Cymru Africa

Save This Event

Event Saved

When & Where


National Museum Cardiff
Cathays Park
CF10 3NP Cardiff
United Kingdom

Monday, 29 January 2018 from 15:00 to 19:00 (GMT)


  Add to my calendar
Wales Africa Awards / Gwobrau Cymru Affrica
Things to do in Cardiff Other Charities & Causes

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.