Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Wales Africa Health Conference 2017 / Cynhadledd Iechyd Cymru Affrica 2017

Hub Cymru Africa

Tuesday, 18 July 2017 from 09:00 to 17:00 (BST)

Wales Africa Health Conference 2017 / Cynhadledd...

Ticket Information

Type End Quantity
Event Admission 18 Jul 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Wales Africa Health Conference 2017 / Cynhadledd Iechyd Cymru Affrica 2017

Event Details

               

CYMRAEG ISOD

Come and join us for the annual Wales Africa Health Conference at the SWALEC Stadium in Cardiff. We will be hearing from Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport, Vaughan Gething and showcasing some of the health projects we have been supporting.

The event is in partnership with Wales for Africa Health Links Network and the International Health Coordination Centre.

9:00

Registration                                                         

9:30

             Welcome

Dr. Tony Jewell, Chair, Wales for Africa Health Links Network

           

9:40

Opening Address

Prof. Jean White, Chief Nursing Officer, Welsh Government

 

10:00

The Ebola Outbreak in a Weak Health System

Dr. David Counsel, Anaesthetist Betsi Cadwaladr University Health Board

 

10:30  

Health System Strengthening in Africa and Building Resilience

Prof. Anthony Redmond, CEO UK-MED

 

11.00

Coffee/tea   break

 

11:30

NHS Wales Boards – How Can We Share and Learn?

Alison Williams, CEO Cwm Taf University Health Board

 

12.00

Public Health Wales: Nationally Focused, Globally   Responsible

Prof. Mark Bellis, Head of the IHCC and Director of Policy, Research and   International Development, Public Health Wales

 

12.30

Lunch and networking

13:30

Workshops:

  1. Strengthening Emergency Response – Dr. Quentin Sandifer, Public Health Wales with Prof. Anthony Redmond, UK-MED and Dr. David Counsel, Betsi Cadwaladr
  2. The Role of Volunteering in System Strengthening – Dr. Kathrin Thomas, WFAHLN with Hassan Osman, University of Salford
  3. Health Care for a Population the Size of Wales Project – Dr.Tony Jewell, WFAHLN with Dr. Geoff Lloyd, PONT
  4. Health Partnerships: In Our Mutual Interest - Cat Jones, HCA with Graeme Chisholm, THET
  5. The Contribution of Nurses and Midwives to System Strengthening – Buddug Nelson, WFAHLN with Julia Downing and Ruth Davies

 

14:45

Welcome to the afternoon

Vaughan Gething AM, Cabinet Secretary for Health, Wellbeing and Sport.

 

15:00

Strengthening African Health Systems

Prof. Yoswa Dambisya, Director General, East, Central and Southern African Health Community, Arusha

 

15:30

Palliative Care - Developing Nurse Training, Capacity and Leadership in Africa

Julia Downing, CEO ICPCN and Hon. Prof. Makerere University, Kampala

 

16.00

Panel Discussion: Prof. Dambisya, Julia Downing and Ben Simms

 

16:45

Conference close and networking opportunity

 

 Food and refreshments will be provided


Dewch i ymuno â ni ar gyfer y Cynhadledd Iechyd Cymru Affrica yn Stadiwm y SWALEC yng Nghaerdydd. Byddwn yn clywed gan y Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon, Vaughan Gething ac arddangos rhai o'r prosiectau iechyd rydym wedi bod yn cefnogi.

Mae'r digwyddiad mewn partneriaeth â Cysylltiadau Cymru o Blaid Affrica a'r Canolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd.

9:00

Cofrestru                                                         

9:30

             Croeso

Dr. Tony Jewell, Cadeirydd, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica

           

9:40

Anerchiad Agoriadol

Yr Athro Jean White, Prif Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru

 

10:00

Achosion Ebola mewn System Iechyd gwan

Dr David Counsel, Anesthetydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

10:30  

Cryfhau'r System Iechyd yn Affrica ac Adeiladu Cadernid

Yr Athro Anthony Redmond, Prif Swyddog Gweithredol y DU-MED

 

11.00

Coffi/Te -  Egwyl

 

11:30

Byrddau GIG Cymru - Sut y Gallwn Rhannu a Dysgu?
Alison Williams, Prif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

 

12.00

Iechyd Cyhoeddus Cymru: Canolbwyntio yn genedlaethol, Cyfrifol yn fyd-eang
Yr Athro Mark Bellis, Pennaeth yr IHCC a Chyfarwyddwr Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

12.30

Cinio a Rhwydweithio

13:30

Gweithdai: 

  1. Cryfhau Ymateb Brys - Dr. Quentin Sandifer, Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda'r Athro Anthony Redmond, UK-MED a Dr. David Counsel, Betsi Cadwaladr
  2. Rôl Gwirfoddoli yn Cryfhau y System - Dr. Kathrin Thomas, Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica gyda Hassan Osman, Prifysgol Salford
  3. Prosiect Gofal Iechyd ar gyfer Boblogaeth y Maint Cymru - Dr.Tony Jewell, Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica gyda Dr Geoff Lloyd, PONT
  4. Partneriaethau Iechyd: O fudd i bawb - Cat Jones, HCA gyda Graeme Chisholm, THET
  5. Cyfraniad y Nyrsys a Bydwragedd i Cryfhau System - Buddug Nelson, Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica gyda Julia Downing a Ruth Davies


14:45

Croeso i'r Prynhawn

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon.

 

15:00

Cryfhau Systemau Iechyd Affricanaidd
Athro Yoswa Dambisya, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Dwyrain, Canol a De Affrica Iechyd Cymuned, Arusha

 

15:30

Gofal Lliniarol - Datblygu Hyfforddiant Nyrsio, Gallu ac Arweinyddiaeth yn Affrica
Julia Downing, Prif Swyddog Gweithredol ICPCN a Anrh. Athro Brifysgol Makerere Kampala

 

16.00

 

Trafodaeth Panel: Yr Athro Dambisya, Julia Downing a Ben Simms (THET)

 

16:45

 

Cau y gynhadledd a chyfle rhwydweithio

 

Darperir bwyd a lluniaeth 

Do you have questions about Wales Africa Health Conference 2017 / Cynhadledd Iechyd Cymru Affrica 2017? Contact Hub Cymru Africa

Save This Event

Event Saved

When & Where


SWALEC Stadium

CF11 9XR Cardiff
United Kingdom

Tuesday, 18 July 2017 from 09:00 to 17:00 (BST)


  Add to my calendar
Wales Africa Health Conference 2017 / Cynhadledd Iechyd Cymru Affrica 2017
Things to do in Cardiff Conference Charities & Causes

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.