Free

Wales and Brexit: Three Years On

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pierhead Building

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cymru a Brexit: Tair Blynedd yn Ddiweddarach

Dydd Mawrth 25 Mehefin, 10:00AM – 12:00PM

Adeilad Pierhead, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd

Tair blynedd ers y refferendwm, bydd ymchwilwyr o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn ymchwilio i’r newyddion diweddaraf o ran Brexit, a’u dadansoddi.

Yn dilyn cyfres gythryblus o etholiadau, yma ac yng ngweddill Ewrop, byddwn yn edrych ar y rhagolygon nawr ac yn y dyfodol ar gyfer trafodaethau UE-DU, y sefyllfa wleidyddol bresennol, a’r ymchwil ddiweddaraf i broses ymadael â’r UE.

Y digwyddiad hwn, wedi’i gadeirio gan Rhea Stevens (Sefydliad Materion Cymreig), yw’r diweddaraf yn ein cyfres poblogaidd o ddiweddariadau bob chwe mis gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru.

Bydd cyflwyniadau gan yr Athro Roger Awan-Scully, yr Athro Jo Hunt, Dr Rachel Minto a’r Athro Dan Wincott.

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys sesiwn Holi ac Ateb, a chinio/lluniaeth rhad ac am ddim.

Mae croeso cynnes i bawb i'r digwyddiad hwn sy’n rhad ac am ddim.
Wales and Brexit: Three Years On

Tuesday 25th June, 10:00AM – 12:00PM

The Pierhead building, National Assembly for Wales, Cardiff

Three years on since the referendum, researchers from Cardiff University’s Wales Governance Centre will explore and analyse the state of play on Brexit.

Following a tumultuous set of elections both here and in the rest of Europe, we will look at the current and future outlook for EU-UK negotiations, the political lie of the land, and the latest research on the EU withdrawal process.

Chaired by Rhea Stevens (Institute of Welsh Affairs) this event is the latest in our popular series of six-monthly updates by the Wales Governance Centre.

Presentations will be made by Professor Roger Awan-Scully, Professor Jo Hunt, Dr Rachel Minto and Professor Dan Wincott.

The event will also include a Question and Answer session, and free lunch/refreshments.

All are warmly welcomed to this free event.


Share with friends

Date and Time

Location

Pierhead Building

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved