Sold Out

Wales and Brexit: Two Years on from the Referendum

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Senedd

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cymru a Brexit: Dwy flynedd ers y Refferendwm

Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2018, 10:00Y.B – 12:00Y.H (cinio ysgafn i ddilyn)

Y Neuadd, Senedd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd

Mae dros ddwy flynedd ers y refferendwm, ac mae'r DU a'r UE ar fin dechrau eu cyfnod trafod pwysicaf.

Ar adeg dyngedfennol ym mhroses Brexit, bydd ymchwilwyr o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn trin a thrafod rhai o'r materion cyfreithiol a gwleidyddol sydd ynghlwm wrth Brexit, gan ystyried y sefyllfa o safbwynt Cymru, y DU ac Ewrop.

Dyma'r digwyddiad diweddaraf mewn cyfres o ddiweddariadau chwe-misol gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, a chaiff ei gadeirio gan Arwyn Jones (BBC Cymru Wales).

Bydd cyflwyniadau gan yr Athro Roger Awan-Scully, Dr Jo Hunt, a Dr Rachel Minto.

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys sesiwn Holi ac Ateb.

Mae croeso cynnes i bawb i'r digwyddiad hwn sy’n rhad ac am ddim. Bydd cinio ysgafn i ddilyn.

Noddir gan David Rees AC, ac ariennir gan Gyfrif Cyflymu Effaith y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.Wales and Brexit: Two Years on from the Referendum

Wednesday 18 July 2018, 10:00AM – 12:00PM (followed by light lunch)

The Neuadd, Senedd

National Assembly for Wales, Cardiff

Over two years have passed since the referendum, and negotiations between the UK and EU are about to enter their most critical period.

At this momentous time in the Brexit process, researchers from Cardiff University’s Wales Governance Centre will explore some of the legal and political issues attached to Brexit, considering Welsh, UK and European dimensions.

Chaired by Arwyn Jones (BBC Cymru Wales), this event is the latest in a series of biannual updates by the Wales Governance Centre.

Presentations will be made by Professor Roger Awan-Scully, Dr Jo Hunt, and Dr Rachel Minto.

The event will also include a Question and Answer session. A light lunch will follow.

All are warmly welcomed to this free event.

Sponsored by David Rees AM, and funded by the ESRC’s Impact Acceleration Account.

UK in a Changing Europe

Share with friends

Date and Time

Location

Senedd

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved