Wales community-led housing network

Wales community-led housing network

Actions and Detail Panel

Free

Location

Online event

A monthly virtual community-led housing network / rhwydwaith rhithwir tai dan arweiniad y gymuned fisol.

About this event

Join the Communities Creating Homes team for our lunchtime network to discuss all things community-led housing. Each month we discuss a different topic with the opportunity to chat and share learning with the team, other projects, and like-minded people.

Housing law is changing in Wales.

From July this year all housing co-op’s will be required by law to provide all their members with standard occupation contracts. This is a Welsh Government change that is happening across the whole rental sector. . Join us, and Simon White (Welsh Government) on Thursday 26 May to discuss what these changes mean for you.

Please send any questions in advance to co-op.housing@cwmpas.coop.

When booking please indicate when asked if you prefer to contribute in Welsh. In line with our policy, we will arrange simultaneous translation if requested by the majority of those who register.

You will receive the joining instructions by email shortly before the event. Please remember to check your spam and junk mail for these instructions if you do not receive them.

----------------------------------------------------------------------

Ymunwch a’r tîm Cymunedau’n Creu Cartrefi ar gyfer ein rhwydwaith dros ginio i drafod popeth i wneud gyda thai dan arweiniad y gymuned. Rydyn ni’n trafod pwnc gwahanol pob mis gyda chyfle i sgwrsio a rhannu dysgu gyda’r tîm, prosiectau arall a phobl o’r un anian.

Mae cyfraith tai yn newid yng Nghymru.

O Orffennaf blwyddyn yma, byd cydweithfeydd tai yng Nghymru, yn ôl y gyfraith, yn gorfod darparu contractau meddiannaeth safonol i'w haelodau. Mae hyn yn newid Llywodraeth Cymru a fydd yn effeithio ar y sector rhentu cyfan. Ymunwch a ni, a Simon White (Llywodraeth Cymru) ar Ddydd Iau Mai 26 i drafod beth mae'r newidiadau hyn yn ei olygi i chi.

Danfonwch eich cwestiynau ymlaen llaw i co-op.housing@cwmpas.coop.

Wrth gofrestru, byddwn ni’n ddiolchgar os gallwch nodi os well gennych chi gyfathrebu yn Gymraeg. Yn unol â'n polisi, os yw’r mwyafrif eisiau cyfathrebu yn Gymraeg byddwn ni’n trefnu cyfieithydd.

Byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau i ymuno trwy e-bost yn fuan cyn y digwyddiad. Cofiwch edrych yn eich spam/jync am y cyfarwyddiadau os na dderbyniwch nhw.

Share with friends