Free

Wales' Fiscal Future - Dyfodol Cyllid Cymru - WFA Conference 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pierhead Building

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dyfodol Cyllid Cymru

Cynhadledd Dadansoddi Cyllid Cymru 2019

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf, 09:00yb – 15:00yp

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn cynnal cynhadledd gyntaf Dadansoddi Cyllid Cymru ar 2ail o Orffennaf yn adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd.

Mae Dadansoddi Cyllid Cymru yn gorff ymchwil yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd, sy’n darparu ymchwil awdurdodol ac annibynnol i gyllid cyhoeddus, trethiant a gwariant cyhoeddus Cymru.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys yr ymchwil ddiweddaraf gan dîm Dadansoddi Cyllid Cymru, ynghyd a phaneli arbenigol yn trafod y rhagolwg ar gyfer cyllid cyhoeddus, effaith llymder ar wasanaethau cyhoeddus ac opsiynau polisi Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, ymhlith pynciau eraill.

Tra bydd y rhaglen lawn yn cael ei chyhoeddi maes o law, rydym yn annog cofrestru’n gynnar.

Mae’r gynhadledd hon yn rhad ac am ddim. Bydd o ddiddordeb arbennig i ymchwilwyr, academyddion, sefydliadau sy’n ymwneud â chyllid cyhoeddus, a’r gymuned llunio polisïau, ond mae’n agored i unrhyw aelod o’r cyhoedd sydd â diddordeb.

Darperir cinio a lluniaeth.

Noddi'r gan y Llywydd, Elin Jones AC.Wales’ Fiscal Future

Wales Fiscal Analysis Conference 2019

Tuesday 2nd July 2019, 09:00AM – 15:00PM

We are delighted to announce that on Tuesday 2nd July we will be holding the first Wales Fiscal Analysis Conference at the Pierhead building in Cardiff Bay.

Wales Fiscal Analysis (WFA) is a research body within Cardiff University’s Wales Governance Centre that undertakes authoritative and independent research into the public finances, taxation and public expenditures of Wales.

The event will feature the latest research from the Wales Fiscal Analysis team, along with expert panels discussing the outlook for Welsh public finances, the impact of austerity on public services and policy options for the Welsh Government and local authorities, amongst other topics.

While the full programme will be announced in due course, we encourage early registration.

This conference is free of charge. It will be of special interest to researchers, academics, organisations with a stake in public finance, and the policymaking community, but is open to all interested members of the public, subject to registration.

Lunch and refreshments will be provided.

Sponsored by the Llywydd, Elin Jones AM.

Share with friends

Date and Time

Location

Pierhead Building

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved