Free

Wales for Africa Celebration / Dathliad Cymru o Blaid Affrica

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Temple of Peace

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3AP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

CYMRAEG ISOD

A celebration evening for the Wales Africa and Fair Trade community with First Minister, Carwyn Jones AM, as he nears the end of his tenure. Mr Jones has championed partnerships with Africa over the last 10 years and the event will include a Fair Trade reception and examples of Wales Africa linking work.

Hub Cymru Africa partnership: Sub Sahara Advisory Panel, Fair Trade Wales, Wales for Africa Health Links Network and the Welsh Centre for International Affairs.

----------------

Noson ddathlu i gymuned Cymru Affrica a Masnach Deg gyda'r Prif Weinidog, Carwyn Jones AC, wrth iddo ddod â diwedd ei ddaliadaeth. Mae Mr Jones wedi hyrwyddo partneriaethau gydag Affrica dros y 10 mlynedd diwethaf a bydd y digwyddiad yn cynnwys derbyniad Masnach Deg ac enghreifftiau o waith cysylltiadau Cymru Affrica.

Partneriaeth Hub Cymru Africa: Panel Cynghori Is-Sahara, Cymru Masnach Deg, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica a'r Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Temple of Peace

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3AP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved