Free

Wales Gluten Free Food Show 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Radisson Blu,

Meridian Gate

Bute Terrace

Cardiff

CF10 2FL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

On 28th October 2017 the Radisson Blu in Cardiff will play host to the very first Wales Gluten Free Food Show celebrating all things Gluten free. The event is free and everyone is welcome.

The show will give you the chance to sample and buy a whole range of gluten free delights from local and national Gluten free producers and see what new products are available to you.

As well as our Gluten free food fair, we also have:

  • talks from expert researchers
  • mythbusting sessions with our dietitian
  • cookery demos throughout the day
  • our very first Coeliac UK Hub where you can find out more about the work we do and services that interest you
  • a free goodie bag as the festival closes (PLEASE REGISTER ABOVE).

Special thanks goes to Genius & Prima Foods who are sponsoring our event.

To find out more and to keep up to date: https://www.coeliac.org.uk/get-involved/events/3679-coeliac-uks-all-wales-gluten-free-food-show/ and register your place above.

Or call our Helpline on 0333 332 2033

We look forward to seeing you at what promises to be a very exciting day.


(CYMRAEG)

Ar 28 Hydref 2017, bydd y Radisson Blu yng Nghaerdydd yn cynnal Sioe Fwydydd Heb Glwten gyntaf erioed Cymru i ddathlu popeth heb Glwten. Mae'r digwyddiad am ddim ac mae croeso i bawb.

Bydd y sioe yn gyfle i chi brofi a phrynu amrywiaeth eang o ryfeddodau heb glwten gan gynhyrchwyr dim Glwten lleol a chenedlaethol ac i weld pa gynnyrch newydd sydd ar gael i chi.

Yn ogystal â'n ffair fwydydd heb Glwten, mae gennym hefyd:

  • sgyrsiau gan ymchwilwyr arbenigol
  • sesiynau chwalu chwedlau gyda'n dietegydd
  • arddangosiadau coginio trwy gydol y diwrnod
  • stondin Coeliac UK ble gallwch gael gwybod mwy am ein gwaith a gwasanaethau sydd o ddiddordeb i chi
  • bag rhoddion am ddim wrth i'r ŵyl gloi (COFRESTRWCH UCHOD – ymddiheuriadau ond dim ond yn Saesneg mae modd cofrestru ar hyn o bryd).

Diolch arbennig i Genius a Prima Foods sy'n noddi ein digwyddiad.


I gael gwybod mwy a chael y newyddion diweddaraf: https://www.coeliac.org.uk/get-involved/events/3679-coeliac-uks-all-wales-gluten-free-food-show/ a chofrestru eich lle uchod.

E-bostiwch festival@coeliac.org.uk Neu ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 0333 332 2033

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld ar gyfer diwrnod cyffrous iawn.

Share with friends

Date and Time

Location

Radisson Blu,

Meridian Gate

Bute Terrace

Cardiff

CF10 2FL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved