Free

Wales Governance Centre 2017 Annual Lecture with Professor Joni Lovenduski

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pierhead Building

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

This is event is sponsored by Elin Jones AM

We are delighted to invite you to the 2017 Wales Governance Centre at Cardiff University Annual Lecture, which this year is being delivered by Professor Joni Lovenduski.

Professor Lovenduski is Professor Emerita at Birkbeck College, University of London. She is a Fellow of the British Academy and recipient of the Political Studies Association Isaiah Berlin Prize for Lifetime Achievement in Political Studies, and various other awards. This year Professor Lovenduski became the first woman to win the European Consortium for Political Research Lifetime Achievement Award.

Professor Lovenduski’s lecture will analyse feminizing power, and she will discuss the role of women representatives in public office and its importance. At a time when a record number of female MPs have been elected to the House of Commons, this lecture is certainly not one to be missed.

We look forward to welcoming you to the lecture in September 2017.Noddwyd y digwyddiad yma gan Elin Jones AC.

Rydym yn falch iawn eich gwahodd i Ddarlith Flynyddol 2017 Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, sydd eleni yn cael ei thraddodi gan yr Athro Joni Lovenduski.

Athro Emeritws yng Ngholeg Birbeck, Prifysgol Llundain yw’r Athro Lovenduski. Mae’n Gymrawd gyda’r Academi Brydeinig ac yn ddeilydd Gwobr Isaiah Berlin y Gymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol am Gyfraniad Oes i Astudiaethau Gwleidyddol, ymysg nifer o wobrau eraill. Eleni, yr Athro Lovenduski oedd enillydd benywaidd cyntaf Gwobr Cyfraniad Oes i Ymchwil Wleidyddol y Consortiwm Ewropeaidd.

Yn ei darlith, mi fydd yr Athro Lovenduski yn dadansoddi pŵer ffeministiaeth, ac yn trin a thrafod rôl a phwysigrwydd menywod mewn swyddi cyhoeddus. Ar adeg pryd mae’r nifer fwyaf erioed o Aelodau Seneddol yn fenywod, nid yw’r ddarlith yma yn un i’w cholli.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r ddarlith ym Medi 2017.

Share with friends

Date and Time

Location

Pierhead Building

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved