Wales International Development Summit / Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol Cymru
Free
Wales International Development Summit / Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol Cymru

Wales International Development Summit / Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwlado...

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Liberty Stadium

Swansea

SA1 2FA

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

A one day conference for people working in or interested in the International Development sector in Wales

One of our confirmed main speakers for the event is Peter Di Campo, a documentary photographer whose goal is to contribute his work to a dialogue on international development and perceptions of Africa. He began his career as a Peace Corps Volunteer and a traditional photojournalist — now, his work seeks to deconstruct that experience. He is a co-founder of Everyday Africa, the Instagram-based project that has blossomed into a global phenomenon, and he is a regular speaker in classrooms and workshops on media stereotypes and the promotion of localized storytelling.

There will be an array of workshops focused on education, communications, diaspora, fair Trade and Health and we will have an audience discussion on the implementation of the new Well Being of Future Generations Act – what does this legislation mean for development in Wales?

Summit Programme

_________________________________________________________

Cynhadledd un dydd ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn neu gyda diddordeb yn y sector Datblygu Rhyngwladol yng Nghymru

Un o'n prif siaradwyr a gadarnhawyd ar gyfer y digwyddiad yw Peter Di Campo, ffotograffydd dogfennol, ei nod yw cyfrannu at ei waith deialog ar ddatblygiad a chanfyddiadau o Affrica yn rhyngwladol. Dechreuodd ei yrfa fel Gwirfoddolwr Corfflu Heddwch a ffoto-newyddiadurwr traddodiadol - yn awr, mae ei waith yn ceisio ddadadeiladu y profiad hwnnw. Mae'n un o gyd-sylfaenwyr Everyday Africa, mae'r prosiect yn seiliedig ar Instagram wedi blodeuo i mewn i ffenomen fyd-eang , ac mae'n siaradwr rheolaidd mewn ystafelloedd dosbarth a gweithdai ar stereoteipiau yn y cyfryngau a hyrwyddo adrodd straeon lleol.

Bydd yna amrywiaeth o weithdai yn canolbwyntio ar addysg, cyfathrebu, diaspora, Masnach deg ac Iechyd a byddwn yn cael trafodaeth cynulleidfa ar y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac yn gofyn beth mae y ddeddfwriaeth hon yn ei olygu ar gyfer datblygu yng Nghymru?

Share with friends
Date and Time
Location

Liberty Stadium

Swansea

SA1 2FA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved