£58 – £90

Wales Media Awards 2018 Gwobrau Cynfryngau Cymru

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mercure Cardiff Holland House Hotel and Spa

24-26 Newport Road

Cardiff

CF24 0DD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

You are warmly invited to attend this year’s Journalists' Charity Wales Media Awards.

The evening is the major Welsh fundraiser for the Journalists’ Charity, which supports working and retired journalists in urgent need with advice, grants and other forms of financial assistance.

The prestigious black tie Awards Ceremony will be hosted by broadcaster Huw Edwards at the Mercure Holland House Hotel, Cardiff on 23 March 2018, and will include a sparkling wine reception, three course meal, the presentation of the Awards, and plenty of opportunity for socialising and networking with media colleagues from around Wales with a late bar until 1.00am.

We hope very much you will join us with your friends and colleagues for a night to celebrate high quality journalism in Wales.

Standard price tickets are just £90 each. Entrants shortlisted for the Independent Community News Service of the Year and Ed Townsend Student Journalist of the Year categories ONLY qualify for ONE ticket per entry at the reduced rate of £58.

To buy a table for 10 people for £875, please contact wma@spencerdavid.co.uk stating how many tables you would like. You will then be invoiced by the Journalists’ Charity.

All ticket costs are inclusive of booking fees and a contribution to the Journalists’ Charity.

We look forward to seeing you.

The Wales Media Awards are organised by Spencer David with the generous support of a range of sponsors and partners on behalf of the Journalists’ Charity in Wales.Fe'ch gwahoddir yn gynnes i fynychu Gwobrau Cyfryngau Cymru eleni.

Dyma'r brif noson yng Nghymru ar gyfer codi arian i Elusen y Newyddiadurwyr, sy'n cefnogi newyddiadurwyr sy'n gweithio ac wedi ymddeol drwy ddarparu cyngor brys, grantiau a ffurfiau eraill o gymorth ariannol.

Cyflwynir y Seremoni Wobrwyo fawreddog tei du gan y darlledwr Huw Edwards yng Ngwesty'r Mercure Holland House, Caerdydd ar 31 Mawrth 2017. Bydd y noson yn cynnwys derbyniad gwin pefriog, pryd tri chwrs, cyflwyno'r Gwobrau, a digon o gyfle i gymdeithasu a rhwydweithio gyda chydweithwyr o'r cyfryngau ar draws Cymru gyda bar hwyr tan 1.00am.

£90 yr un yn unig yw tocynnau pris safonol. UN tocyn yn UNIG y mae cystadleuwyr sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwasanaeth Newyddion Cymunedol Annibynnol y Flwyddyn a Myfyriwr Newyddiadurol Ed Townsend y Flwyddyn yn gymwys i’w brynu am y gyfradd ostyngedig o £58.

Er mwyn prynu bwrdd i 10 o bobl am £875, cysylltwch â wma@spencerdavid.co.uk gan nodi sawl bwrdd yr hoffech chi. Cewch eich anfonebu wedyn gan Elusen y Newyddiadurwyr.

Mae holl gostau’r tocynnau’n cynnwys ffioedd archebu a chyfraniad at Elusen y Newyddiadurwyr.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.

Trefnir Gwobrau Cyfryngau Cymru gan Spencer David gyda chymorth hael amrywiaeth o noddwyr a phartneriaid ar ran Elusen y Newyddiadurwyr yng Nghymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Mercure Cardiff Holland House Hotel and Spa

24-26 Newport Road

Cardiff

CF24 0DD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved