Free

Wales People's Vote Rally - Rali Pleidlais y Bobl Cymru

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glee Club

Mermaid Quay

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 5BZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mynnwch Bleidlais y Bobl ar gytundeb terfynol Brexit // Demand a People’s Vote on the final Brexit deal

The People's Vote campaign arrives in Cardiff.

Over 100,000 people attended the March for a People’s Vote on June 23. Since then, over 230,000 people have signed the petition calling on government to give the people, not just politicians, a vote on the final Brexit deal.

Join the fastest growing political force in the UK, and come and hear from representatives from all walks of life from across Wales, joined by leading national political and public figures who will express why they support a People’s Vote on the Brexit deal. Information will be shared about the People’s Vote and why it matters to Wales and how supporters can join the campaign.

Doors will open at 12:30 and close at 1.30pm, with the event itself lasting for one hour (2:00-3:00pm). Please note that this event is standing room only (please advise of any access needs here in the registration section).

In order to gain entry you will need to RSVP and bring your ticket (printed or on a mobile device) on the day.

----------

Ymgyrch Pleidlais y Bobl yn cyrraedd Caerdydd.

Mynychodd dros 100,000 o bobl yr Orymdaith dros Bleidlais y Bobl ar 23 Mehefin. Ers hynny, mae dros 230,000 o bobl wedi llofnodi’r ddeiseb yn galw ar y llywodraeth i roi pleidlais i bobl, nid gwleidyddion yn unig, ar gytundeb terfynol Brexit.

Ymunwch â’r grym gwleidyddol sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, a dewch i glywed gan gynrychiolwyr o bob cefndir ar draws Cymru, a ffigurau gwleidyddol a chyhoeddus cenedlaethol blaenllaw, fydd yn dweud pam eu bod nhw’n cefnogi Pleidlais y Bobl ar gytundeb Brexit. Rhennir gwybodaeth am Bleidlais y Bobl a pham y mae’n bwysig i Gymru a sut y gall cefnogwyr ymuno yn yr ymgyrch.

Bydd y drysau’n agor am 12:30 ac yn cau am 1.30pm, a bydd y digwyddiad ei hun yn parhau am awr (2:00-3:00pm). Noder mai lle i sefyll yn unig fydd yn y digwyddiad hwn (nodwch unrhyw anghenion mynediad yma yn yr adran gofrestru).

Er mwyn cael mynediad bydd angen i chi ateb a dod â’ch tocyn a ar y diwrnod.

Share with friends

Date and Time

Location

Glee Club

Mermaid Quay

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 5BZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved