Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Wales Schools Debating Training Days and Championships 2019

Welsh Centre for International Affairs

Friday, 27 September 2019 at 09:00 - Monday, 16 December 2019 at 12:00 (BST)

Wales Schools Debating Training Days and Championships...

Registration Information

Type End Quantity
You'll be asked for details and student numbers on the next page Ended Free  

Share Wales Schools Debating Training Days and Championships 2019

Event Details

Cymraeg yn isod

2019 Wales Schools Debating Championships and Training Days

 

Who can enter?

The competition is open to all students in Wales aged 14-18. Each secondary school/college can enter one team of 2 students and 1 student in the individual competition.

Based on feedback we are no longer offering CEWC membership. 

 

Team

£40/team 

 

Individual

 £20/ individual 

 

The competition is open to all students in Wales aged 14-18 to enter as speakers or Key Stage 3 

All other students are welcome to attend and to ask participate by asking questions. (free)

Cost to enter both competitions is £50. 

 

How is the Debating Championship organised?

 

There are 8 Regional Rounds held from 7 October - 14 November 2019

Each round will contain a maximum of 10 teams and 8 Individuals; with one winning team and one winning Individual selected from each round.

The 8 remaining teams and individuals will then take part in our Quarter-Finals Round held at Coleg Powys, Newton on 3 December, with 4 teams and individuals progressing through to our Semi-Finals and National Final held at Tradegar House, Newport, on 16 December. 

 

Regional Round Dates


Caerleon, Caerleon Comp               7 October

Cardiff, Cardiff Sixth Form               16 October

Swansea, Ysgol Bryn Tawe             18 October

Brecon, Christ College                     22 October

Anglesey, Ysgol David Hughes        23 October

Aberdare, St John Baptist School    11 November

Aberystwyth, Penglais School          14 November

Ammanford, Dyffryn Aman               14 November

All rounds will start between 11.00am -2:30.pm.

Please note that rounds with a large number of teams will have a later finishing time, and rounds with a small number of teams will have an earlier finishing time.

 

Which Regional Round should our School attend?

Schools can sign up for any Regional Round, but each round is limited to 10 teams. If your first choice is full, please choose another location from the remaining options.

 


For further information visit https://www.wcia.org.uk/global-learning/learner-activities/debating/

 

 

Pencampwriaethau Dadlau a Diwrnodau Hyfforddi Ysgolion Cymru 2019

Pwy sy’n cael cystadlu?

Mae’r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr 14-18 oed yng Nghymru. Caiff bob ysgol uwchradd/coleg gofrestru un tîm o ddau fyfyriwr, ac un myfyriwr yn y gystadleuaeth i unigolion.

Ar sail adborth, nid ydym yn cynnig aelodaeth CEWC erbyn hyn. 

Tîm

Pris llawn: £40 y tîm

Unigolyn

£20 yr unigolyn 

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob myfyriwr 14-18 oed yng Nghymru. 

Mae croeso i unrhyw fyfyrwyr eraill fynychu a chymryd rhan drwy ofyn cwestiynau. (am ddim)

Y gost i gofrestru ar gyfer y ddwy gystadleuaeth yw £50 

 

Sut mae’r Bencampwriaeth Ddadlau yn cael ei threfnu?

 Cynhelir 8 Rownd Ranbarthol rhwng 7 Hydref ac 14 Tachwedd 2019.

Bydd bob rownd yn cynnwys uchafswm o 10 tîm ac 8 unigolyn; gydag un tîm buddugol ac un unigolyn buddugol yn cael ei ddethol o bob rownd.

Bydd yr 8 o dimau ac unigolion sy’n weddill yna’n cymryd rhan yn ein Rownd Gogynderfynol a gynhelir yng Ngholeg Powys, y Drenewydd ar 3 Rhagfyr 2019; gyda 4 o dimau ac unigolion yn symud ymlaen i’n Rownd Gynderfynol a’r Rownd Derfynol Genedlaethol a gynhelir yn y Deml Heddwch, Caerdydd ar 16 Rhagfyr 2019.

 Dyddiadau’r Rowndiau Rhanbarthol


Caerllion, Ysgol Gyfun Caerllion               7 Hydref

Caerdydd, Coleg Dosbarth Chweched     16 Hydref  (I’w gadarnhau)

Abertawe, Ysgol Gyfun Bryn Tawe           18 Hydref

Aberhonddu, Christ College                      22 Hydref

Angelsey, Ysgol David Hughes                  23 Hydref

Aberdare, St John Baptist School             11 Tachwedd

Aberystwyth, Ysgol Penglais                     14 Tachwedd             

Rhydaman, Ysgol Dyffryn Aman                14 Tachwedd

 Bydd pob rownd yn cychwyn rhwng 11.00am  ac 2.30pm.

 

Pa Rownd Ranbarthol ddylai ein hysgol ni ei mynychu?

Gall ysgolion gofrestru ar gyfer unrhyw un o’r Rowndiau Rhanbarthol, ond ni chaiff mwy na 10 tîm gymryd rhan ym mhob rownd. Os yw eich dewis cyntaf yn llawn, dewiswch leoliad arall o’r dewisiadau sydd ar ôl.

 

 Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.wcia.org.uk/cy/dysgu-byd-eang/gweithgareddau-i-fyfyrwyr/dadlau/

 

Do you have questions about Wales Schools Debating Training Days and Championships 2019? Contact Welsh Centre for International Affairs

Save This Event

Event Saved

When & Where


WALES
Various


Friday, 27 September 2019 at 09:00 - Monday, 16 December 2019 at 12:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Welsh Centre for International Affairs

What in the world do you care about?

 

The WCIA wants a Wales where everyone here contributes to a fairer and more peaceful world. We do this by inspiring people to learn about and act on global issues. 

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.