Free

Wales Valleys Walking Festival - Castle to Castle

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cyfarthfa Castle

Brecon Road

Merthyr Tydfil

CF47 8NN

United Kingdom

View Map

Event description
Follow in weatherman Derek Brockway’s footsteps and discover Masters of Iron, Medieval Marcher Lords and millstones.

About this Event

Follow in weatherman Derek Brockway’s footsteps and discover Masters of Iron, Medieval Marcher Lords and millstones on this 8-mile circular walk. Suitable clothing and footwear required. Please bring a packed lunch. Dogs on leads welcome.

Date: 21 September, 2019

Start Time: 10.00am

Start Point: Cyfarthfa Castle car park (top), Brecon Road, Merthyr Tydfil, CF48 8RE

Walk Leader: Harri Evans 07955 130524

Grid Ref: SO 041 073

Duration: 3 hours

Grade: Strenuous

Dilynwch olion Derek Brockway yn y tywydd tywydd a darganfyddwch Feistr Meistr, Arglwyddi Marciau Canoloesol a cherrig melin ar y daith gylch 8 milltir hon. Mae angen dillad ac esgidiau addas. Dewch â phecyn cinio. Croeso i gwn ar arweinwyr.

Dyddiad: 21 Medi, 2019

Amser Dechrau: 10.00am

Man Cychwyn: Maes Parcio Castell Cyfarthfa (top), Ffordd Aberhonddu, Merthyr Tudful, CF48 8RE

Arweinydd Cerdded: Harri Evans 07955 130524

Cyfeirnod Grid: SO 041 073Hyd: 3 awr

Graddfa: Egnïol

Share with friends

Date and Time

Location

Cyfarthfa Castle

Brecon Road

Merthyr Tydfil

CF47 8NN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved