Sales Ended

Wales Valleys Walking Festival - Railway Ramble (Domen Fawr, Man Moel and P...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanhilleth Railway Station

Llanhilleth

Abertillery

NP13 2HT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Gwyl Gerdded Cymoedd Cymru - Crwydro’r Rheilffordd

Bydd y daith unffordd hon yn caniatáu i selogion y rheilffyrdd ddal y trên o Lanhiledd i Lyn Ebwy a mwynhau taith gerdded wysblennydd yn ôl i Lanhiledd. Bydd y daith yn cynnwys tirwedd ganoloesol brydferth y Domen Fawr a Chefn Man Moel. Cawn ni basio wedyn trwy bentref hardd Man Moel cyn croesi Mynydd Pen y Fan ar hyd taith Cwm Ebwy i ddychwelyd i Lanhiledd yng ngwaelod y cwm ac yn ôl i’r ceir!

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.

Graddfa: Anodd

Dyddiad: Dydd Sadwrn, Medi 8

Amser cychwyn: 9:50yb (er dal trên 10:20)

Man Cychwyn/Diwedd y Daith: Gorsaf Drenau Llanhiledd, Stryd y Fasnach, Llanhiledd, Abertyleri, NP13 2HT

Cyfeirnod grid: SO 2166 0076

Pellter: 8 milltir/13km


Wales Valleys Walking Festival - Railway Ramble (Domen Fawr, Man Moel and Pen y Fan)

This linear walk will allow railway enthusiasts to catch the train from Llanhilleth to Ebbw and enjoy the stunning walk back to Llanhilleth. The walk will take in the breathtaking Dark Age and Medieval landscapes of Domen Fawr and Cefn Man Moel. We will then pass through the picturesque village of Man Moel before crossing Mynydd Pen y Fan via the Ebbw Valley Walk to return to the valley bottom at Llanhilleth and back to the cars!

Walking boots, waterproofs and packed lunch essential.

Date: Saturday 8th September

Start Time: 9:50am (to catch 10:20 train)

Start point: Llanhilleth Railway Station, Commercial Road, Llanhilleth, Abertillery, NP13 2HT

Grid Ref: SO 2166 0076

Duration: 6 hours

Distance: 8 miles/13km

Grade: Strenuous

YMWADIAD

Mae asesiad risg wedi’i wneud o bob taith gerdded, a chyfrifoldeb pob unigolyn yw ei ddiogelwch ei hun. Nid yw trefnwyr y digwyddiad yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb.

Mae’r dirwedd yn serth ac anwastad mewn rhai mannau, ac mae sawl clwyd a chamfa ar bob llwybr sy’n anaddas i gadeiriau olwyn, cadeiriau gwthio a phramiau.

Paratowch ddigon o fwyd a diod. Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas ar gyfer y daith gerdded rydych chi’n mynd arni – allwn ni ddim rhagweld y tywydd.

Rydym yn cadw’r hawli ganslo neu newid unrhyw daith gerdded yn sgil amgylchiadau annisgwyl.

Mae croeso i gŵn ar rai o’r teithiau cerdded, ond holwch cyn archebu rhag cae eich siomi.

DISCLAIMER:

Walks are risk assessed, walks are taken at individuals own risk. No responsibility can be held by the event organisers.

The terrain in some places is steep and uneven, with several gates and stiles on each route which are unsuitable for wheelchairs, buggies and prams.

Please make adequate preparations for refreshments. Wear appropriate clothing and footwear for the walk you are taking part in – we cannot predict the weather.

We reserve the right to cancel or change any walk in the event of unforeseen circumstances.

Dogs are welcome on certain walks but please check information prior to booking to avoid disappointment.

Date and Time

Location

Llanhilleth Railway Station

Llanhilleth

Abertillery

NP13 2HT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved