Wales Valleys Walking Festival - The Seven Farms

Sales Have Ended

Registrations are closed
Your selection has not been booked.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Car Park North End of Cwmcelyn Lakes

Cwmcelyn

Blaina

NP13 3LF

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Your selection has not been booked.
Event description
This circular walk will explore the lonely and mysterious landscape above Cwmcelyn and Blaina.

About this Event

This circular walk will explore the lonely and mysterious landscape above Cwmcelyn and Blaina – the haunt of the Old Hag of the Mountains and other supernatural creatures. We will walk through the Seven Farms of the Cwm Celyn valley and up onto Mynydd Milfraen to look at Bronze Age standing stones and ritual monuments.

Date: Wednesday, September 25th

Time: 10:00am – 4:00pm

Starting/Finishing Point: Car Park at north end of Cwmcelyn Lakes, NP13 3LF (SO 2080 0876)

Distance: 7 miles/11km

Grade: Strenuous

Walking boots, waterproofs and packed lunch essential.

Bydd y daith hon yn fforio unigedd y gweundiroedd uwchben Cwm Celyn a’r Blaenau - cartref Hen Wrach y Bryniau a chreaduriaid goruwchnaturiol eraill. Cawn ni ddringo heibio i saith fferm Cwm Celyn ac i’r lan i Fynydd Mulfrain i edrych ar feini hirion a henebion defodol yr Oes Efydd. Cawn ni wedyn groesi Cefn Bach gyda golygfeydd gwych dros Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon cyn dychwelyd dros Mynydd Siâms a’i archeoleg ddiwydiannol.

Dyddiad: Mercher, Medi 25

Amser: 10:00yb – 4:00yp

Man Cychwyn/Diwedd y Daith: Maes Parcio wrth lan ogleddol Llynnoedd Cwm Celyn, NP13 3LF (SO 2080 0876)

Pellter: 7 milltir/11km

Graddfa: Anodd

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.

Date and Time

Location

Car Park North End of Cwmcelyn Lakes

Cwmcelyn

Blaina

NP13 3LF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved