£3 – £27

Multiple Dates

Walk the Art/Crwydro Celf

Actions and Detail Panel

£3 – £27

Event Information

Location

Location

Ynysangharad War Memorial Park

8 Ceridwen Terrace

Pontypridd

CF37 4PD

United Kingdom

View Map

Refund policy

Refund policy

Contact the organizer to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Come and join us throughout Autumn to celebrate nature and get crafty outdoors! This friendly class is open to all ages and abilities.

About this event

Come and join us on Mondays throughout Autumn! Celebrate nature and get crafty in the outdoors. Come rain or shine we'll meet you at the Main Park Gates and take a wander through nature where we will settle down for our workshop in the fresh air! Our walking outdoor art group uses nature as inspiration and the beautiful setting of Ynysangharad park as the backdrop for our workshop. Participants will be provided with all materials and activities will use a variety of art mediums. There's something for everyone! This fresh and friendly class is open to all ages and abilities and everyone is given a warm welcome by tutor Rhian and the Artis Team. Be inspired by nature this term!

The session will start at 10:30am - 12:00pm in Ynysangharad Park, Pontypridd. There will be no session on the 25th of Oct!

To help keep our activity sustainable there is a cost of £3 per individual + Booking fee, with blocks of 10 and 5 sessions available to order, as well as limited single sessions available.

*IF YOU ARE BOOKING A BLOCK SESSION PLEASE ONLY BOOK ON ONE DATE*

Hand sanitizer will be provided on entry and exit of the activity and toilet and hand washing facilities provided in the nearby Lido.

A safety disclaimer and consent from will need to be completed on booking and track and trace details provided.

-----------

Dewch i ymuno â ni ar ddydd Llun trwy gydol yr Hydref! Dathlwch natur a mynd yn grefftus yn yr awyr agored. Dewch law neu hindda byddwn yn cwrdd â chi yn y Gatiau Brif Parc ac yn crwydro trwy fyd natur lle byddwn yn setlo i lawr ar gyfer ein gweithdy yn yr awyr iach! Mae ein grŵp celf awyr agored cerdded yn defnyddio natur fel ysbrydoliaeth a lleoliad hyfryd parc Ynysangharad fel cefndir i'n gweithdy. Bydd y cyfranogwyr yn cael yr holl ddeunyddiau a bydd gweithgareddau'n defnyddio amrywiaeth o gyfryngau celf. Mae rhywbeth am pawb! Mae'r dosbarth ffres a chyfeillgar hwn yn agored i bob oedran a gallu a chaiff pawb groeso cynnes gan y tiwtor Rhian a'r Tîm Artis. Cael eich ysbrydoli gan natur y tymor hwn!

Bydd y sesiwn yn dechrau am 10:30 y.y.b - 12:00 y.y.p yn Parc Ynysangharad, Pontypridd. Ni fydd sesiwn ar y 25ain o Hydref!

Er mwyn helpu i gadw ein gweithgareddau yn gynaliadwy mae cost o £3 yr unigolyn, gyda blociau o 10 a 5 sesiwn ar gael i'w harchebu, yn ogystal â sesiynau sengl cyfyngedig ar gael.

*OS YDYCH YN ARCHEBU SESIWN BLOC YN UNIG ARCHEBWCH AR UN DYDDIAD YN UNIG*

Bydd glanweithydd dwylo yn cael ei ddarparu wrth fynd i mewn ac allan o'r gweithgareddau a'r cyfleusterau toiled a golchi dwylo a ddarperir yn y Lido gerllaw.

Bydd angen i ymwadiad diogelwch a ffurflen ganiatâd fod yn gystadleuol wrth archebu ac trac ac orlhain manylion a ddarperir.

Share with friends

Location

Ynysangharad War Memorial Park

8 Ceridwen Terrace

Pontypridd

CF37 4PD

United Kingdom

View Map

Refund policy

Contact the organizer to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

{ _('Organizer Image')}

Organizer Artis Community

Organizer of Walk the Art/Crwydro Celf

Save This Event

Event Saved