£32.03

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

‘Taking the Plunge’

Bring a reflective and soothing element to your space with an effortless and sustainable approach.

Learn how to create a water garden in an old container fit to re-purpose. Identify tools and materials for the task and prepare to construct.

Follow a simple guide to plant choice. and practice planting up to arrange a scheme.

Take-away tips to maintain a healthy pool for wildlife visitors.

Booking is essential. 10am-1pm. £30 (£27 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered as part of the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Gardd Ddŵr

Dewch ag elfen fyfyriol a phleserus i’ch lle gydag ymagwedd ddiymdrech a dull cynaliadwy.

Dysgwch sut i greu gardd ddŵr mewn hen gynhwysydd sy’n addas i’w ail-ddefnyddio. Nodwch offer a deunyddiau ar gyfer y dasg a pharatowch i’w hadeiladu.

Dilynwch ganllaw syml i ddewis planhigion ac ymarfer plannu i drefnu cynllun.

Ewch â syniadau i ffwrdd gyda chi i gynnal pwll iach ar gyfer ymwelwyr bywyd gwyllt.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-1yp. £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved