Watercolour Landscapes Course / Cwrs Tirluniau Dyfrlliw

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Woodland Skills Centre

Mold Road

Denbigh

LL16 4DT

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Watercolour Landscapes Course

This course will use the beautiful landscape that surrounds the Woodland Skills Centre along the Clwydian hills and an area of outstanding natural beauty as the inspiration for watercolour paintings.

This watercolour painting course will give you the opportunity to experience painting in the outdoors. Your tutor will be on hand to give one-to-one guidance on composition and natural focal points.

Please bring a camera/phone/tablet so you can also take photographs of the view you intend to paint. If the weather is not suitable to be outside, the course will continue in the studio. A list will be provided on the basic requirements for the day. By the end of the day, you will have a completed watercolour painting to take home.

Booking is essential. 10am-4pm. £70 (£63 Concessions & Botanic Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

One space for each adult course will be fully subsidised and candidates can apply to the Growing the Future Project by referral letter from a GP or registered charity to gtfadmin@gardenofwales.org.uk. Offered on a first-come, first-served basis.

Course delivered by the Growing the Future project at the Woodland Skills Centre.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Tirluniau Dyfrlliw

Bydd y cwrs hwn yn defnyddio’r dirwedd hardd sy’n amgylchynu’r Ganolfan Crefftau’r Goedwig ar hyd bryniau Clwyd ac ardal o harddwch naturiol eithriadol fel yr ysbrydoliaeth ar gyfer paentiadau dyfrlliw.

Bydd y cwrs paentio dyfrlliw hwn yn rhoi’r cyfle i chi brofi paentio yn yr awyr agored. Bydd eich tiwtor wrth law i roi arweiniad un i un ar gyfansoddiad a chanolbwyntiau naturiol.

Dewch â chamera/ ffôn/ llechen er mwyn i chi hefyd dynnu lluniau o’r olygfa rydych chi’n bwriadu ei phaentio. Os nad yw’r tywydd yn addas i fod y tu allan, bydd y cwrs yn parhau yn y stiwdio. Darperir rhestr ar ofynion sylfaenol y diwrnod. Erbyn diwedd y dydd, bydd gennych baentiad dyfrlliw gorffenedig i fynd adref gyda chi.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-4yp. £70 £63 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd Fotaneg) - i hawlio'r pris rhatach ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar bob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk. Wedi’i chynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Nghanolfan Crefftau’r Goedwig.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Woodland Skills Centre

Mold Road

Denbigh

LL16 4DT

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved